Парламентський контроль та його види

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. УЗАГАЛЬНЕНА ТЕОРІЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ – ПАРЛАМЕНТУ 5

1.1. Поняття та конституційні основи контрольної функції парламенту 5

1.2. Конституційні основи контрольної функції парламенту України 7

1.3. Форми та механізми парламентського контролю 9

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 11

2.1. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини, громадянина 11

2.2. Парламентський контроль у бюджетно-фінансові сфері 13

2.3. Форми здійснення Верховною Радою України контрольної функції 14

2.4. Здійснення парламентського контролю народними депутатами України 16

РОЗДІЛ 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ 21

3.1. Поняття зовнішнього і внутрішнього контролю 21

3.2. Відмінність зовнішнього і внутрішнього видів контролю 23

ВИСНОВКИ 24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

ВСТУП

Актуальність теми. У системі державного контролю парламентський контроль має суттєві особливості, які зумовлені стутасом суб'єкта контролю Верховної Ради України як представницбкого органу держави. Це є підставою для визнання парламентського контролю особливою формою державного контролю, котра виходить за межі традиційного уявлення про державний контроль як засіб забезпечення законності у державному управлінні.

В процесі становлення і розвитку України як демократичної, правової держави, формування громадянського суспільства в нашій країні все більше зростає роль не тільки законодавчої діяльності, а й здійснення інших функцій, зокрема установчої та функції парламентського контролю. Це особливо помітно у сучасний період, коли внаслідок здійснення конституційної реформи, глибинних політичних перетворень, в Україні відбуваються докорінні зміни у зв’язку з процесами її перетворення з президентсько-парламентської у парламентсько-президентську республіку, що суттєво позначається на підвищенні статусу Верховної Ради України, зростанні її владних повноважень покладених на неї Конституцією України. Серед них особливого значення набуває функція парламентського контролю. Контроль, що здійснюється парламентом, як представницьким органом народу України, маючи провідне значення, відіграє все більш вагому роль у реалізації встановленого в Конституції України (ст.3) принципу відповідальності держави перед людиною і суспільством за свою діяльність. Він набуває все більшого значення також і як невід’ємна складова механізму стримувань і противаг у діяльності владних органів Української держави. Усі сфери суспільного і державного життя потребують вдосконалення системи державного контролю та парламентського контролю, як його невід’ємної складової.

Вищезазначене потребує наукового пояснення, розробки і пошуку ефективних механізмів для здійснення контрольної функції, що містить впровадження дійових засобів реалізації функцій парламентського контролю для законодавчого оформлення. Це обумовлює актуальність теми дослідження, її теоретичне та практичне значення. Світова практика парламентаризму свідчить, що реальне місце і роль парламенту у системі органів державної влади залежить, в значній мірі, від обсягу його контрольних повноважень, встановлених в Конституції і законах країни.

Обєктом дослідження є парламентський контроль, як один із видів контролю, який здійснюється Верховною Радою України.

Предметом дослідження є основні напрями та види здійснення парламентського контролю в Україні.

Мета дослідження даної курсової роботи полягає в тому, щоб більш повно і глибоко дослідити питання пов'язані із визначенням поняття, сутності, основних характерних ознак та складових функції парламентського контролю, його напрямів, форм і методів реалізації. Для досягнення мети поставлено наступні завдання:

1. дослідити контрольну функцію як одну із функій Верховної Ради Україні;

2. з'ясувати основні напрями та організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні;

3. узагальнити класифікацію парламентського контролю в Україні;

Дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 28 сторінок. Кількість використаних джерел становить 20 позицій.

Закрити

Парламентський контроль та його види

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.