Евтаназія в Україні - бути чи ні. Правові аспекти проблеми

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ I. Право на життя. 5

1.1. Історія та особливості виникнення та еволюції права на життя. 5

1.2. Опис змісту права на життя, понятійний апарат 6

1.3. Загальна характеристика відповідальності за порушення права на життя. 9

Розділ II. Евтаназія: суспільна та кримінально-правова оцінка. 12

2.1. Поняття та форми евтаназії. 12

2.2. Факти застосування евтаназії в сучасних умовах. 16

2.3. Проблема евтаназії в юридичній літературі та її законодавче відображення у різних державах світу. 18

2.4. Суспільна та медична оцінка евтаназії. 24

Розділ III. Евтаназія в Укріїні: Бути чи не бути? 28

3.1. Перспективи легалізації евтаназії в Україні. 28

3.2. Аналіз громадської думки щодо евтаназії на основі опитування старшокласників. 33

3.3. Евтаназія: думки, погляди, судження… 38

Висновок 49

Використана література 51

Вступ

Життя людини в Україні визнається найвищою соціальною цінністю, а право на життя є найважливішим серед особистих немайнових прав, яке зумовлене самим єством людини і знаходиться на вершині плеяди соціальних цінностей. „Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань” ст.27 Конституції України [1]. Право на життя гарантується і п.1,2,4 ст.281 ЦК України: „Фізична особа має невід’ємне право на життя. Фізична особа не може бути позбавлена життя. Забороняється задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя” [2]. Проти, в сучасний період склалася парадоксальна ситуація: цінність життя людини, як особистого немайнового блага зростає, що призвело до міжнародного та національного правового закріплення норм, які забезпечують всебічний захист життя, в той самий час коли життя окремої людини день за днем знецінюється [3, с.60]. Одним з яскравих свідчень цьому є всесвітній бум обговорення проблеми права людини на смерть та підвищений інтерес до проблеми евтаназії. Така увага до даної теми, котра прослідковується останнім часом, пояснюється багатьма чинниками, серед яких: прогрес медицини, яка досягла великих успіхів в області реаніматології і трансплантології, освоєнні нових методик життєзабезпечення що дають можливість на протязі значного часу боротися за життя пацієнта; неоднозначна ситуація з захворюваністю, в тому числі і з якісним медикаментозним забезпеченням, відповідні дискусії на світовому рівні та певні зміни в наших ідеологічних орієнтирах, тощо. Саме цим і пояснюється надзвичайний інтерес до евтаназії, яку можна назвати однією із найбільш спірних і невирішених медико-деонтологічних, релігійно-етичних і юридичних проблем сучасності.

Тому метою роботи є всебічне вивчення феномену евтаназії, її видів, виявлення позицій як прихильників евтаназії, так і її супротивників, визначення світоглядних основ цих підходів, напрацювання власної позиції щодо можливості легалізації евтаназії в Україні.

Науковою новизною дослідження є виявлення великого кола проблем, що існують в умовах нашої держави, які у випадку запровадження евтаназії, можуть призвести до ряду не передбачуваних негативних наслідків.

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що існує цілий ряд питань, пов'язаних із проблемою евтаназії, відповіді на які досі не знайдено. Сучасні науковці до сьогодні не можуть дійти згоди та вирішити питання: чи може евтаназія мати будь-яке моральне обґрунтування? Чи закріплювати за людиною це право юридично? Чи можлива легалізація евтаназії в Україні?

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

- вивчити теоретичні основи визначення евтаназії;

- вивчити і проаналізувати форми евтаназії;

- дослідити нормативні правові акти, що містять норми про евтаназію в міжнародному та українському законодавстві;

- визначити методико-біологічні передумови евтаназії;

- дослідити і проаналізувати основи моральної відповідальності за евтаназією.

Предмет дослідження – сформовані наукові, історичні підходи, правові ідеї та концепції; норми вітчизняного і зарубіжного права, що відносяться до проблеми евтаназії, а також практика їх реалізації.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на підставі дослідженої навчальної та наукової літератури, на основі системного аналізу нормативних правових актів та практики їх застосування з'ясувати погляди вчених різних епох щодо проблем життя та смерті, дослідити досвід правового регулювання евтаназії в зарубіжних країнах, виявити його загальні закономірності та визначити можливість використання в сучасних умовах.

Закрити

Евтаназія в Україні - бути чи ні. Правові аспекти проблеми

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.