Виникнення держави і права в Чехії

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЧЕСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 5

1.1. Становлення та основні риси розвитку Чеської держави 5

1.2. Державний та суспільний лад чеського князівства 9

1.3. Відновлення незалежності чеської держави у 1918 р. 12

РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЧЕХІЇ 16

2.1. Джерела права середньовічної Чехії 16

2.2. Особливості правової системи Чехії 19

РОЗДІЛ 2. УТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЧЕСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 22

2.1. Основи конституційного права Чеської Республіки 22

2.2. Система вищих органів Чеської Республіки 25

2.3. Судова система Чехії 28

ВИСНОВКИ 33

CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

ВСТУП

Актуальність теми роботи. Великий і складний шлях розвитку пройшли південні і західні слов’яни. Їх ріднить не лише єдність походження, мовно-етична і культурна близькість, а й спільність історії. Вивчення її як складової частини загальноєвропейського і всесвітньо-історичного процесу давно стало одним з традиційних нормативних курсів.

Становлення держави у західних слов’ян проходило в умовах боротьби проти німецьких рицарів-тевтонів. Саме цією обставиною пояснюється відносна затримка економічного і державно-правового розвитку слов’ян та їх пізніший вступ на шлях капіталізму. Характерний для Західної Європи шлях - від родової демократії до ранньофеодальної держави, від феодальної роздробленості до станово-представницької та абсолютної монархій, - західні слов’яни так і не змогли пройти в рамках національної державності.

Чеська держава виникла на початку IX ст. і проіснувала недовго - до угорської навали 906 р. Далі в історію вступає Чеське князівство, де до середини X ст. складається ранньофеодальна держава. У 1055 Чеське князівство розпадається на уділи, а в кінці XII ст. князю Пржемислу I вдається відновити державну єдність Чехії. У XIV ст. станове дворянське зібрання, сейм, поповнювався представниками міст. Перетворення сейму в замкнутий станово-феодальний орган сприяло боротьбі за престол.

Державний устрій Чехії розвивався шляхом дворянської демократії, поки не вибухнула селянська війна, відома під назвою гуситського революційного руху. Головною силою руху була знаменита таборитська армія. Спроби німецького імператора і римського папи придушити гуситів закінчувалися нищівними поразками хрестоносних армій. Антифеодальна війна загрожувала поширитися на Німеччину і Польщу. Імператор і папа Римський зважилися на поступки. Увійшовши в контакт з правим, консервативним крилом гуситів, вони досягли угоди. Крім різного роду чисто церковних постанов затверджувалася свобода віросповідання, дозволялася секуляризація церковного майна, скасовувалася церковна юрисдикція у кримінальних справах. Але ті вимоги, за які билися таборити, не були задоволені.

Чехія так і не зуміла позбавитися протистояння між крупними і дрібними феодалами (панами і владиками), що особливо рельєфно виявлялося на ранніх етапах гуситського руху. Ослаблення королівської влади у цих країнах призвело до втрати національної незалежності та онімечення частини населення.

Дослідженням історії держави і права Чехії в Україні займається вузьке коло дослідників, більшість з яких зосереджують свою увагу на дослідженні правового статусу Закарпаття як складової частини Чехословаччини. Окремо слід зупинитися на аналізі праць таких дослідників історії держави і права Чехословаччини, як В. Ванечек та К. Мали, які досліджують еволюцію держави і права на території Чехії на різних етапах розвитку. Вчені роблять висновок, що на території Чехії у період феодальної роздробленості право власності на землю мали лише феодали і в обмеженому обсязі – міщани.

Об’єкт дослідження – виникнення і становлення держави і права Чехії.

Предмет дослідження – історичні особливості процесу становлення держави та права Чехії.

Мета курсової роботи – дослідження виникнення та особливостей розвитку чеської держави від найдавніших днів до сучасності, а також закономірності становлення правової системи у Чехії.

Завдання роботи такі:

- дослідити історію виникнення та розвитку Чеської держави, її державний та суспільний лад;

- визначити джерела та особливості становлення правової системи Чехії;

- розкрити процес утворення та розвитку сучасної Чеської республіки.

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становить комплексне використання філософських, загальнонаукових та спеціально-юридичних методів дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. 

Закрити

Виникнення держави і права в Чехії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.