Адміністративна відповідальність за порушення авторського та суміжних прав

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 4

Розділ 1 Поняття авторського та суміжного прав 6

1.1. Поняття авторського права 6

1.2. Міжнародні договори у авторському праві 8

1.3. Поняття суміжного права 8

Розділ 2. Порушення у сфері авторського та суміжного права 15

2.1. “Піратство” 15

2.2. Прямі та непрямі порушення авторського і суміжних прав 23

2.3. Адміністративна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав 28

Висновок 31

Список використаної літератури 33

Вступ

Адміністративна відповідальність – це різновид юридичної відповідальності, що полягає в застосуванні до осіб які вчинили адміністративні проступки особливих санкцій адміністративних стягнень.

Адміністративна відповідальність тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

На сьогодні в Україні значно збільшилася роль адміністративної відповідальності, яка виконує важливі завдання щодо забезпечення законності та правопорядку у сфері регулювання адміністративно-правових відносин. Для того, щоб інтелектуальна власність, дійсно, відігравала суттєву роль у суспільстві і забезпечувала його розвиток, необхідна надійна система її правової охорони й ефективного захисту від правопорушень. Проблема адміністративної відповідальності за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності в сучасних умовах потребує більш глибокого, всебічного, комплексного та порівняльного аналізу цього виду юридичної відповідальності, виявленню її особливостей.

Метою роботи є теоретичне обґрунтування принципів вдосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, що вчиняються щодо авторських та суміжних прав.

Для досягнення мети в роботі були поставлені наступні завдання:

- проаналізувати сутність, ознаки та підстави адміністративної відповідальності за правопорушення, що скоюються у сфері авторського права та суміжних прав, виділити види відповідальності за порушення у цій сфері в основних галузях права;

- охарактеризувати правові засоби забезпечення прав і свобод фізичних та юридичних осіб щодо захисту авторського права та суміжних прав від протиправних посягань та визначити роль і місце серед них адміністративної відповідальності;

- розглянути ступінь захищеності відповідним законодавством прав і свобод осіб у сфері авторського права та суміжних прав та визначити прогалини у цій сфері.

Об’єктом дослідження є правовідносини, у сфері яких виникають порушення авторських та суміжних прав, і які пов’язані з притягненням винних осіб до адміністративної відповідальності.

Закрити

Адміністративна відповідальність за порушення авторського та суміжних прав

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.