Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТРЕТІ ОСОБИ, ЇХ ВИДИ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ   5

1.1. Проблеми визначення поняття третіх осіб у цивільному процесі України  5

1.2. Види третіх осіб. 9

1.3. Процесуальні права та обов’язки третіх осіб. 11

РОЗДІЛ 2. УЧАСТЬ ТРЕТІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 14

2.1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. 14

2.2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. 17

2.3. Участь третіх осіб в цивільному процесі іноземних держав. 29

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Участь у процесі третіх осіб забезпечує найбільш повне дослідження всіх обставин, які мають значення для справи, сприяє швидкому та ефективному розгляду та вирішенню спору, дозволяє належно визначити права та обов'язки інших учасників процесу та захистити їх інтереси у процесі розгляду справи, ухвалити законне та обґрунтоване рішення. Разом з тим, унеможливлюється ухвалення протилежних рішень щодо одного і того самого предмета спору.

Залежно від мети і форми вступу у процес у справі треті особи поділяються на два види: треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору (ст. 34 ЦПК); треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору (ст. 35 ЦПК).

Третіми особами, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, є суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у порушену в суді справу, пред'явивши позов на предмет спору до однієї чи двох сторін з метою захисту особистих суб'єктивних матеріальних прав чи охоронюваних законом інтересів.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, щоб вступити у справу, звертаються до суду з відповідною заявою. При вирішенні питання про вступ третьої особи у справу суд перевіряє існування між нею і однією зі сторін правових відносин і можливість впливу на них рішення суду у справі. На відміну від вступу у справу третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, не тягне розгляду справи спочатку.

Дану тему досліджували такі вчені: В.М. Аргунов, М.М. Коршунов та Ю.Л. Марєєв, Т.Є. Абрамова, П.П.Заворотько, М.Й. Штефан, A.B. Андрушко, Ю.В. Білоусова, В.В.Комаров, В.А. Бігун та інші.

Об’єктом дослідження є норми цивільного процесуального законодавства, які регулюють особливості залучення третіх осіб у цивільний процес.

Предметом дослідження є сукупність суспільних відносин, які виникають в процесі залучення третіх осіб у цивільний процес.

Метою роботи є розглянути актуальні питання, що стосуються підстав, процедури та наслідків залучення у судовий процес третьої особи, сприяння якнайшвидшому удосконаленню відповідних норм ЦПК.

Завданнями наукового пошуку є:

- визначити зміст поняття «треті особи»;

- дослідити види третіх осіб, їх процесуальні права та обов’язки;

- розглянути особливості участі третіх осіб у цивільному процесі.

Методи дослідження. У курсовій роботі використовується, історично-правовий, типологічно-порівняльний і комплексно-системний метод.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.