Шляхи подолання підліткової злочинності

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. ПІДЛІТКОВА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. 5

1.1. Сукупність причин, що породжують підліткову злочинність. 7

1.2. Необхідність правовового виховання в сім”ях та школах. 8

1.3. Діяльність масмедіа як вагомий фактор впливу на формування особистості підлітка  9

РОЗДІЛ II. ПІДЛІТОК – ЯК СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ.. 12

2.1. Кримінальна відповідальність підлітків. ЇЇ особливості 14

2.2. Правове регулювання проблем підліткової злочинності 18

РОЗДІЛ III. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПІДЛІТКАМИ   22

3.1. Запровадження принципів ювенальної юстиції. Суспільна думка „за” і „проти”  22

3.2. Визначення основних шляхів подолання підліткової злочинності 26

ВИСНОВОК.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 33

ДОДАТКИ.. 34

ВСТУП

Об’єктом даного дослідження являються суспільні відносини, що впливають на підліткову злочинність, визначають її як явище, пошук можливих шляхів подолання цієї проблеми.

Предметом даного дослідження виступає аналіз основних причин злочинності неповнолітніх, законодавства, що регулює дані правовідносини, спірних питань доцільності впровадження ювенальної юстицій в нашій країні та створення механізмів запобігання підліткової злочинності.

Необхідність виділення підліткової злочинності в окремий об”єкт дослідження обумовлена надзвичайною актуальністю даної теми.

Життя і здоров”я підростаючого покоління, як фізичне, так і духовне, визначає майбутнє суспільсва, країни, нації. Звідси випливає й маштабність завдань, що стоять перед державою, і напрямки діяльності її органів.

Злочинність неповнолітніх завжди була і залишається гострою актуальною правовою та суспільною проблемою, що постійно привертає увагу вчених, спеціалістів в галузі права, педагогів та пересічних громадян. Адже підліткова злочинність є складовою загальної злочинності та засвідчує тенденції її розвитку в майбутньому. Це зумовлено не лише тим, що неповнолітні завжди визнавалися злочинцями особливого роду, а й тим, що на сьогодні, це така частина нашого суспільства, яка в силу психо-розумових, вікових, інших особливостей є найбільш схильною підпадати під негативний вплив.

Одним з головних завдань дослідження злочинності неповнолітніх є вивчення стану та динаміки злочинності неповнолітніх, а також причин та умов, що сприяють скоєнню неповнолітніми злочинів для розроблення дієвих профілактичних заходів для подолання підліткової злочинності.

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі доступної літератури з”ясувати та проаналізувати основні риси підліткової злочинності, діяльність державних органів з вирішення проблемних питань підліткової злочинності, з”ясувати спірні питання впровадження ювенальної юстиції та сформулювати можливі напрямки подолання злочинності серед молоді.

Дана тема неодноразово досліджувалась науковцями та юристами - практиками, наприклад, М.І. Бажановим, С.Б. Гавришом, В.А. Ломако, Л.М. Кривоченко та іш.

Моя робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Шляхи подолання підліткової злочинності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.