Правовий статус Конституційного Суду України

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ.. 5

1.1. Поняття Конституційного Суду України. 5

1.2. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні 7

1.3. Принципи діяльності Конституційного Суду України. 9

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ   12

2.1. Статус судді Конституційного Суду України. 12

2.2. Склад та порядок утворення Конституційного Суду України. 16

2.3. Функції та повноваження Конституційного Суду України. 19

РОЗДІЛ III. ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ.. 23

3.1. Форми звернення до Конституційного Суду України. 23

3.2. Взаємозв'язок права та політики в діяльності Конституційного Суду України  26

3.3. Провадження зі справ у Конституційному Суді України. 29

ВИСНОВОК.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 35

ВСТУП

Необхідність реформування судової влади постала від часу проголошення суверенності й незалежності Української держави, початку процесу реального забезпечення прав і свобод людини і громадянина, затвердження верховенства права в суспільному житті. Саме на це зорієнтована Концепція судово - правової реформи, схвалена Верховною Радою України 28 квітня 1992р. Цей процес поглиблюється і розвивається Конституцією України. Так, уже в ст. 6 Конституції України використано категорію «судова влада», яка є частиною доктрини поділу влади у правовій державі. Це веде до реального поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, а щодо останньої визнається самостійність і незалежність, неможливість для інших державних органів і посадових осіб виконувати функції й повноваження, які є компетенцією органів правосуддя.

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Це означає, що він є єдиним органом, який уповноважений Конституцією вирішувати питання щодо відповідності конституційним приписам законів та інших нормативно-правових актів, а також дій відповідних посадових осіб, тобто уповноважений здійснювати конституційний контроль.

Дана тема є актуальною, оскільки однією з необхідних ознак правової держави є забезпечення ефективного контролю за непорушністю законів і перш за все Конституції України.

Вибір та застосування характерних методів дослідження залежали від складності та особливостей окремої досліджуваної проблеми. Зокрема при характеристиці формування повноважень Конституційного Суду використано історично-порівняльний метод. Із застосуванням логічного методу здійснювалося формування визначення понять правового статусу суддів Конституційного Суду. Характеристика рішень Конституційного Суду, як системного явища потребувала застосування системного методу пізнання. Структурно-функціональний метод при визначені місяця Конституційного Суду в конституційній юрисдикції України. –

Об'єктом курсової роботи виступає Конституційний Суд України.

Предмет дослідження є характеристика Конституційного Суду, як єдиного органу Конституційної юрисдикції України.

Мета роботи полягає у комплексному досліджені правового статусу Конституційного Суду України.

Завдання моєї курсової роботи полягає в тому щоб: розкрити суть порядку діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справрозгляду ним справ, проаналізувати історію створення Конституційного Суду України, з'ясувати склад і порядок формування конституційного Суду України, охарактеризувати Конституційний Суд – єдиний орган Конституційної юрисдикції України, з'ясувати Аналіз практики діяльності Конституційного Суду України.

Даній темі присвячено велику кількість публікацій. У різні часи цією тематикою займались історики, юристи-практики, історики права, політологи, соціологи, публіцисти тощо. Найвагоміші роботи: Вознюк В.Д. «Конституційне правосуддя в Україні: уроки, проблеми, перспективи», Козюбра М. «Принцип верховенства права у конституційному правосудді», Кузьменко О. «Про правові позиції Конституційного суду України», Савченко М. «Статус судді Конституційного Суду України», Стрижак А. «Конституційне судочинство в Україні: здобутки і проблеми», Тесленко М. «Окремі аспекти взаємовідносин Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади», Шевчук С. «Легітимність конституційного судді в умовах конституційної демократії» та інші.

Закрити

Правовий статус Конституційного Суду України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.