Фінансова відповідальність за податкові правопорушення

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА   5

1.1. Податкові правопорушення та їх види. 5

1.2. Підстави  відповідальності за порушення податкового законодавства. 8

1.3. Види відповідальності за порушення податкового законодавства. 10

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ   15

2.1. Фінансова відповідальність за податковим кодексом України: недоліки правового регулювання. 15

2.2. Порядок нарахування та сплати штрафних санкцій за порушення податкового законодавства. 22

ВИСНОВКИ.. 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 34

ВСТУП

Актуальність дослідження. Теоретичним і практичним аспектам фінансової відповідальності в науковій літературі було присвячено досить багато уваги. Варто нагадати, що тривалий час відбувалася дискусія стосовно того, чи можна вважати фінансову відповідальність окремим видом юридичної відповідальності, чи вона є окремим видом адміністративної відповідальності, які функції притаманні фінансовій відповідальності та що є її підставами.

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: фінансова; адміністративна; кримінальна; дисциплінарна.

Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій та/або пені.

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) є платою у вигляді фіксованої суми та /або відсотків, що стягується з платника податку у зв'язку з порушенням ним вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на податкові органи. Апеняє сумою коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством строки.

Серед робіт останнього часу в цьому контексті слід відзначити фундаментальну працю А. Й. Іванського, присвячену теоретичному аналізу фінансової відповідальності, та монографію Ю. О. Ровинського, присвячену державному примусу у системі фінансового права України. Але з прийняттям Податкового кодексу України (далі - ПКУ), відбулася значна для юридичної науки подія: фінансова відповідальність з теоретичної конструкції перетворилася на реальний правовий інститут, і хоча вона суттєво відрізняється від того образу фінансової відповідальності, який створювався науковцями, варто подивитись на неї з позицій суто практичного характеру.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі порушення норм податкового законодавства в Україні.

Предметом дослідження є правові норми, що регулюють основи фінансової відповідальності за податкові правопорушення.

Метою курсової роботи полягає у всебічному аналізі, розкритті сутності і особливостей фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства.

Для досягнення поставленої мети основними завданнями роботи є:

- розкрити поняття податкових правопорушень, їх підстави та види;

- дослідити особливості фінансової відповідальності за податковим кодексом України та недоліки правового регулювання;

- розглянути порядок нарахування та сплати штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

В курсовій роботі використовувалися різні методи дослідження. Головним серед них є загальнонауковий діалектико-матеріалістичний метод дослідження; при тлумаченні правових норм застосовувався формально-логічний метод; також використовувались системний, історичний, порівняльний та інші методи пізнання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Фінансова відповідальність за податкові правопорушення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.