Правове регулювання захисту прав споживачів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ.. 5

ПРАВ  СПОЖИВАЧІВ. 5

1.1. Поняття якості товарів, робіт, послуг. 5

1.2. Основні права споживача відносно  якості товарів, робіт, послуг. 10

1.3. Гарантійні зобов'язання. 15

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ  ЗАХИСТУ  ПРАВ  СПОЖИВАЧА.. 18

2.1. Норми споживчого законодавства. 18

2.2. Правове забезпечення захисту прав споживачів в Україні 21

2.3. Недоліки законодавства про захист прав споживачів. 25

РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ  ПОДОЛАННЯ НЕДОЛІКІВ  У  ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ. 27

3.1. Вирішення проблем захисту прав споживача. 27

3.2. Правила й порядок виконання торговельної діяльності й торговельного обслуговування. 29

3.3. Права споживача у випадку порушення виконавцем умов договору про виконання робіт і наданні послуг. 30

ВИСНОВОК.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 37

ВСТУП

Споживче право - комплексна галузь права, що складається з норм різних галузей права (цивільного, адміністративного, кримінального…), що регулюють відносини по задоволенню матеріальних, культурних і інших потреб громадян.

На початку 30-х років для захисту споживчого права в Америці, Англії, а пізніше й в інших країнах, стали створюватися ліги покупців (прообраз нинішнього споживчого товариства). Основною метою цих організацій було формування споживчої культури, надання впливу, як на виготовлювачів, так і на продавців товарів. Для цього правління ліги установилитак звані «білі списки» підприємців, які дотримували певних принципів у взаєминах зі споживачами. Це було певним стимулом для інших торговців. Однак тільки суспільного тиску було явно недостатньо.

Офіційним визнанням необхідності створення системи державного регулювання взаємин, за участю споживача вважається виступ Президента США Дж. Кеннеді в Конгресі США 15 березня 1961 р.. Президент у своєму виступі вперше сформулював чотири основних права споживача:

1. Право на безпеку.Це означає, що товар, робота, послуга, при звичайних умовах його використання, зберігання, транспортування, повинен бути безпечний для життя, здоров'я споживача, безпечний для навколишнього середовища й не заподіювати шкоди майну споживача.

2. Право на інформацію. Одним з основних критеріїв споживчого виборує інформація. Тільки на основі достовірної й повної інформації людина може одержати товар, що володіє необхідними йому властивостями. Із правом на інформацію зв'язане право на споживче утворення й право на вибір, оскільки інформація - критерій правильного вибору.

3. Право бути почутим означає, що кожна людина має право на волю переконань і на вільне вираження їх. Це право включає волю безперешкодно дотримуватися своїх переконань і волю шукати, одержувати й поширювати інформацію й ідеї будь-якими коштами й незалежно віддержавних кордонів.

З тих пір 15-го березнявідзначається Всесвітній день захисту споживачів.

Починаючи з 70 -х років у багатьох західних країнах з'явилися закони про охорону прав споживачів (наприклад, закон США 1975 р. «Про гарантії при продажі товарів широкого вжитку», закон Франції 1983 р. «Про безпеку споживачів...»). Монополізація виробництва, торгівлі змусила уряди вдатися до мір державного регулювання охорони прав споживача, прийняттю законодавства, метою якого є пряме вторгнення в договірні відносини сторін для захисту однієї з них - споживача. В Україні Закон «Про Захист прав споживача» був прийнятий 15 грудня 1993 року.

До цього відношення по задоволенню матеріальних і культурних потреб громадян восновному регулювалися нормами цивільного законодавства (наприклад, ст. 246 ГК УРСР 1963 р. «права покупця у випадку продажу йому речі неналежної якості», ст. 364 ГК УРСР «права замовника у випадку порушеннядоговору підрядником»)[5] . Ці акти встановлювали права, обов'язки й відповідальність суб'єктів договірних відносин за участю громадян. Однак, класичне цивільне законодавство не було спеціально розрахованена регулювання захисту споживачів.

Першою серйозною спробою вирішення питань правового регулювання в області охорони прав споживачів з'явилася розробка проекту Закону СРСР «Про якість продукції й захисту прав споживачів». Початок реалізації прав споживача було покладено із прийняттям Закону СРСР «Про захист прав споживачів», що у зв'язку з розпадом СРСР так і не набутив чинності, однак він залишався моделлю для законодавчих актів країн-учасників СНД у цій області.

Закрити

Правове регулювання захисту прав споживачів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.