Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин. 5

2. Склад господарських правовідносин. 12

3. Методи правового регулювання господарських відносин. 27

Висновки. 30

Список використаної літератури. 32 

Вступ

Актуальність дослідження. Господарське законодавство і право регулює умови створення і діяльності різних видів суб'єктів. Кожен вид має законодавче визначені назву і правове становище. Класифікація суб'єктів господарського права на види здійснюється згідно з об'єктивним матеріальним критерієм. Таким критерієм законодавець вважає зміст діяльності або функції суб'єкта, які він виконує в економічній системі України. Із прийняттям нового Господарського кодексу України питання видів суб’єктів господарського права конкретизувалося увібравши і врахувавши судову практику та реалії сьогодення.

Господарські правовідносини мають складний розгалужений характер. За сферою господарської діяльності розрізняють групи видів господарських правовідносин. Це зокрема відносини у сферах: виготовлення і реалізації продукції; виконання робіт або надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність; торговельної діяльності; комерційного посередництва (агентських послуг); перевезення вантажів; капітального будівництва; інноваційної діяльності; фінансової діяльності; передачі для використання у підприємницькій діяльності виключних прав (франчайзингу); зовнішньоекономічної діяльності; іноземного інвестування; державного планування економічної діяльності та формування державного замовлення; управління державним майном; державного управління та контролю у сфері підприємницької діяльності (антимонопольні заходи, реєстрація та ліцензування, регулювання цін тощо).

Об'єктом господарських правовідносин є майно у формі речей і безтілесного майна/нематеріальних активів (у тому числі об'єктів права інтелектуальної та права промислової власності), необхідне для організації та безпосереднього здійснення господарської діяльності.

Предметом господарських правовідносин є відношення людей до майна, необхідного для здійснення господарської діяльності.

Про актуальність опрацювання теорії названих правовідносин говорить і низка невирішених теоретичних завдань, відсутність системних і комплексних досліджень сучасних господарських правовідносин, їх різновидів й їх системи, а також приватноправових і публічно-правових засад в таких правовідносинах.

Об’єктом дослідження в даній роботі є господарські відносини та їх характерні відмінності від інших врегульованих нормами права відносин.

Предметом дослідження є особливості суб’єктів господарських відносин, порядок їх утворення та припинення їх діяльності.

Метою даної роботи є, дослідити господарські правовідносини, визначити їх поняття, виділити ознаки і охарактеризувати їх види.

Для досягнення мети роботи слід виконати наступні завдання:

визначити сутність та види господарських правовідносин, їх відмежування від інших видів правовідносин;

проаналізувати особливості правового статусу суб’єктів господарських правовідносин;

визначити методи правового регулювання господарських відносин.

Методи дослідження. При дослідженні даної теми використовувалися загально-філософські та спеціально-юридичні методи пізнання.

Закрити

Господарські правовідносини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.