Правове регулювання авторського права в Україні

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 27

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА.. 5

1.1. Авторське право: поняття та основні складові права на авторство. 5

1.2. Правовий статус автора та інших суб’єктів  авторського права. 10

РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА.. 15

2.1. Окремі способи захисту авторського права, визначені Цивільним кодексом України  15

2.2. Судова практика розгляду справ, що виникають в разі порушення авторських прав  21

ВИСНОВКИ.. 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 26

ВСТУП

Історія авторського права бере свій початок, як вважають науковці, із появи друкування, а першим нормативним актом у цій сфері вважається прийнятий в 1709 році в Англії „Статут королеви Анни”, який закріпив низку прав авторів, а також розділив повноваження авторів і видавців. На теренах України ідея повноцінної реалізації прав авторів захист їх прав та боротьби із незаконним використання їх творів існує близько двох століть.

Актуальність теми полягає в тому, щоосновними напрямами духовної творчості народу є наукова діяльність, література і мистецтво. Результати цих видів творчої діяльності, є невичерпними за формами, прийомами, способами об’єктивного вираження духовного багатства людини. Вони також є предметом правової охорони, оскількисуспільні відносини, що виникають у зв’язку з їх використанням, потребують правового регулювання, яке виконує авторське право. В цих відносинах беруть участь з одного боку – автори творів, їх спадкоємці, правонаступники та інші володільці авторського права, з іншого – організації, які зацікавлені у використанні творів: видавництва, редакції періодичних видань, кіностудії, телестудії, радіостанції, театри, концертні організації, фірми звукозапису та інші.

Мета дослідження: проаналізувати основні положення авторського права, атакожзаконодавство, яке забезпечує охорону прав авторів творів.

Наоснові визначеноїмети ставляться наступні завдання курсової роботи:

-з’ясувати поняття авторського права ;

- проаналізувати основні складові права на авторство;

- дати аналіз правового статусу суб’єктівавторського права;

- розглянути способи захисту авторського права.

Об’єктом дослідження єавторське право.

Предметом дослідження єавторське право як інститут цивільного права та способи його захисту .

Структура курсової роботи: ця робота складається зі вступу, двох розділів, які включають підрозділи, висновків та списку використаних джерел та літератури.

Закрити

Правове регулювання авторського права в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.