Обставини, що виключають злочинність діяння

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 54

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1.  Поняття та ознаки „Обставин що виключають злочинність діяння”. 5

1.1. Необхідна оборона. 7

1.2. Уявна оборона. 17

1.3. Затримання особи, що вчинила злочин. 21

1.4. Крайня необхідність. 30

1.5. Фізичний або психічний примус. 37

1.6. Виконання наказу або розпорядження. 41

1.7. Діяння, пов’язане з ризиком. 46

1.8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації. 51

Висновок. 53

Використана література. 55 

Вступ

Нерідко громадяни, а також службові особи змушені здійсню­вати вчинки, що за зовнішніми своїми ознаками збігаються з тим або іншим злочинним діянням (наприклад, з вбивством, знищенням май­на, перевищенням влади тощо), які, проте, не є суспільно небезпеч­ними і кримінально протиправними, а навпаки, визнаються право­мірними і, як правило, суспільно корисними (наприклад, позбавлен­ня життя того, хто посягає, при захисті від його нападу; знищення майна для усунення небезпеки, викликаної пожежею; застосування зброї працівником міліції при затриманні небезпечного злочинця і т. ін. ). У науці такі вчинки — необхідна оборона, крайня необхід­ність, затримання злочинця, виправданий ризик, виконання службо­вого обов'язку, виконання законного наказу тощо — називаються об­ставинами, що виключають суспільну небезпечність і протиправність, або, інакше кажучи, злочинність діяння.

Новий КК вперше виділив такі обставини в самостійний розділ VIII Загальної частини. їх перелік значно розширений (необхідна оборона, затримання особи, що вчинила злочин, крайня необхідність, фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпоряджен­ня, діяння, пов'язане з ризиком (виправданий ризик), виконання спе­ціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяль­ності організованої групи або злочинної організації. У КК 1960 р. були передбачені лише три перші із цих обставин.

Дані обставини характеризуються низкою ознак і наявністю певних умов за яких будуть діяти дані обставини. Дані обставини не передбачені в окремому розділі особливої частини, і вони не роз’яснені до кінця в загальній частині КК.

Актуальність: Кожен із громадян нашої держави може опинитися в такій ситуації коли він буде ані винуватцем ані ініціатором вчинення дій що за зовнішніми ознаками можуть нагадувати злочин. Проте наявність певних підстав зможе виключити кримінальну відповідальність. Знання даних обставин і їх ознак допоможе нам уникнути в певні ситуації невиправданої відповідальності.

Метою написання моєї курсової роботи є:

Дати визначення поняття „Обставини, що виключають злочинність діяння”.

Вказати ознаки по яким характеризуються дані обставини.

Охарактеризувати кожен із видів даних обставин.

В викладеному матеріалі вказати основні з проблем досліджуваної теми.

Зробити належні висновки.

Проблематика досліджуваної теми: Кожен із нас може опинитися в такій ситуації коли йог дії по відношенню до іншої особи (злочинця) здавалося відповідають ККУ (напр. необхідна оборона) проте при розгляді справи в суді суддя буде враховувати цілу низку ознак і обставин за яких вчинювалися дані дії(необхідна оборона). Знання даних ознак і обставин допоможе нам в даній ситуації потупити вірно і уникнути кримінальної відповідальності. 

Закрити

Обставини, що виключають злочинність діяння

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.