Кримінально-правова характеристика розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК)

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. Поняття та ознаки розбещення неповнолітніх. 4

1.1. Об`єкт розбещення неповнолітніх. 8

1.2. Об`єктивна сторона розбещення неповнолітніх. 9

1.3. Суб`єкт розбещення неповнолітніх. 10

1.4. Суб`єктивна сторона розбещення неповнолітніх. 10

РОЗДІЛ 2. Відмежування розбещення неповнолітніх від суміжних злочинів. 12

РОЗДІЛ 3. Проблеми кваліфікації розбещення неповнолітніх. 13

ВИСНОВКИ.. 20

ЗАДАЧІ 21

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА.. 31

ВСТУП

Кожне цивілізоване суспільство повинно забезпечити безпеку своїм громадянам. А також визначити як першочергове завдання захист дітей і підлітків від різних негативних проявів сучасного життя, тому що неповнолітні завжди є найменш захищеними. Соціально-правовий захист дитинства є одним з основних показників рівня розвитку суспільства, його цивілізованості і перспективності.

Відповідно до п. 1 ст. 1 КК України визначено завдання Кримінального кодексу в нашій країні: КК України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України (далі –КК) визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Важливим аспектом стосовно з’ясування суті кримінального права є усвідомлення підстав кримінальної відповідальності, що визначено у ст. 2 КК. Пункт 1 цієї статті визначає такі підстави кримінальної відповідальності: підставою кримінальної відповідальності — вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК.

Таким чином, дослідження складу певного злочину є необхідною умовою для встановлення необхідних підстав кримінальної відповідальності та кваліфікації діяння.

Статеві злочини мають своїм об’єктом статеву свободу особистості (наприклад, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) або статеву не недоторканість неповнолітніх (наприклад, розбещення неповнолітніх).

Метою даної курсової роботи є аналіз об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину, передбаченого ст. 156 КК України, а саме кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітніх. Для досягнення мети проаналізовані будуть питання поняття та ознак розбещення неповнолітніх; об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона складу злочину ст. 156 КК України; особливості відмежування розбещення неповнолітніх від суміжних злочинів; проблеми кваліфікації розбещення неповнолітніх.

Необхідно відзначити суттєвий внесок в розробку проблематики боротьби зі статевими злочинами взагалі і згвалтуваннями зокрема багатьма вченими: Ю.В. Александровим, Б.В. Андреєвим, Л.О. Андреєвою, Г.В. Антонов-Романовським, Ю.М. Антоняном, Б.О. Бліндером, В.П. Голуб’євим, Б.Л. Гульманом, Г.О. Густовим, А.П. Дяченком, А.П. Закалюком, А.Ф. Зелінським, О.М. Ігнатовим, А.Г. Кальманом, М.Й. Коржанським, М.М. Корчів, Ю.Н. Кудряковим, І.І. Лановенком, П.І. Люблінським, Я.В. Мажучак, А.Ж. Машабаєвим, П.П. Михайленком, В.С. Мінською, Л.Г. Оршанським, П.П. Осиповим, С.М. Рахметовим, С.Б. Соболєвою, Ю.К. Сущенком, К.А. Толпекіним, М.І. Трофімовим, О.П. Філіповим, А.Г. Хамраєвою, М.М. Хлинцовим, Я.М. Яковлєвим, В.О. Яхонтовим та іншими.

Структура курсової роботи зумовлена поставленою метою та завданням. Вона складається з вступу, трьох взаємопов’язаних розділів, які включають до себе відповідні підрозділи, висновків, а також списку використаних джерел.

Джерелами курсової роботи є чинні нормативні акти, які регламентують право на особисту недоторканість, статеву свободу, а також кримінальну відповідальність за порушення статевої свободи особистості; а також монографічні дослідження науковців стосовно проблематики кримінальної відповідальності за статеві злочини.

Наприкінці роботи будуть підведені узагальнюючі підсумки.

Закрити

Кримінально-правова характеристика розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.