Правовий статус судді господарського суду

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. СУДДЯ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ   5

1.1. Місце судді серед суб’єктів господарського процесу. 5

1.2. Правовий статус судді господарського суду. 8

2.  ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ЗАХИСТ СУДДІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ   14

2.1. Вплив правового статусу суддів на незалежність та об’єктивність при здійсненні правосуддя. 14

2.2. Правовий захист суддів як важливий напрямок забезпечення незалежності та об’єктивності при здійсненні правосуддя. 19

ВИСНОВОК.. 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 27

ВСТУП

Актуальність теми дослідження визначається необхідністю комплексного вдосконалення судової системи в Україні з метою утвердження справедливого суду та недостатністю концептуальних наукових розробок, що могли б стати основою для такого вдосконалення.

Концепція судово-правової реформи, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року, після прийняття у 1996 році Конституції України переважно втратила значення програмного документа для судової реформи, оскільки чимало її положень перестало узгоджуватися із вимогами Основного Закону. Крім того, в ході судової реформи виникло чимало нових проблем, які потребують концептуального вирішення. До таких проблем можна віднести: неповне врахування конституційних принципів в організації системи судів загальної юрисдикції, перевантаженість судів, залежність суддів від голів судів та виконавчої влади, невисокий рівень кваліфікації і безвідповідальність багатьох суддів, недостатнє фінансування судової влади тощо. У зв’язку з процесом євроінтеграції актуальним є питання щодо виконання Україною міжнародних зобов’язань стосовно досягнення ефективності і стабільності інституцій, які забезпечують верховенство права. Провідне місце серед цих інституцій займає судова гілка влади.

Основними передумовами для судової реформи були такі негативні явища у сфері правосуддя: залежність судів від партійних органів і органів державного управління; спотворене завдання судів у різних галузях права; суттєва обмеженість предмету судової юрисдикції, що обумовило приниження ролі суду при вирішенні правових спорів і захисті прав людини; недемократична система оскарження судових рішень, залежність права на перегляд судових рішень від розсуду керівників прокуратури і судів; залежний статус суддів.

Особливо важливим на наш погляд є саме статус суддів. З першого погляду на сьогодні статус суді господарського суду є досконалим і таким, що забезпечує незалежність та об’єктивність вирішення справ. Разом з тим на практиці це не зовсім так. Відповідно виникає необхідність дослідження правового статусу судді господарського суду як умови незалежності та об’єктивності при здійсненні правосуддя.

Отже, головна мета роботи полягає в дослідженні правового статусу суддів господарського суду як умови незалежності і об’єктивності при здійсненні правосуддя. Відповідно об’єктом дослідження є правовий статус суддів, а предметом – забезпечення з його допомогою незалежності та об’єктивності при здійсненні правосуддя.

Для досягнення поставленої мети нам потрібно розглянути наступні завдання:

- визначити місце судді серед інших суб’єктів господарського процесу та дослідити його правовий статус;

- проаналізувати вплив правого статусу судді на забезпечення незалежності та об’єктивності при здійсненні правосуддя;

- дослідити особливості захисту суддів.

В ході дослідження нами будуть використані методи порівняння, аналізу та синтезу.

Закрити

Правовий статус судді господарського суду

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.