Права природокористування громадян

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

Вступ. 3

РОЗДІЛ І. Загальні положення права природокористування. 5

1.1. Поняття права природокористування. 5

1.2. Об'єкти права природокористування. 10

1.3. Суб'єкти права природокористування. 13

РОЗДІЛ ІІ. Особливості права громадян на природокористування. 17

2.1. Підстави і порядок виникнення права природокористування. 17

2.2. Права і обов'язки природокористувачів. 20

2.3. Захист права природокористування. 22

2.4. Використання природних ресурсів на умовах оренди. 24

Висновок. 29

Список використаних джерел. 30

Вступ

Відносини людини з природою мають різноплановий характер. Протягом всієї історії людина задовольняла свої потреби або за рахунок використання природи, її ресурсів чи властивостей, або у взаємодії з нею. 3 часом форми відносин людини з природою ускладнювалися, ставали все більш різноплановими. Для того щоб надати організованості цим відносинам, уникнути нищівної експлуатації природних ресурсів, попередити їх вичерпання і забезпечити раціональне використання і відтворення, потрібна була правова регламентація. Право природокористування виникло у відповідь на ці потреби.

Право природокористування можна розглядати у різних ракурсах. В об'єктивному розумінні право природокористування сьогодні становить правовий інститут екологічного права, що регулює суспільні відносини у сфері забезпечення ефективного раціонального використання людиною природних ресурсів, природних об'єктівта природ¬них умов. Правові норми, які формують відповідний інститут екологічного права, знаходять своє опосередкування як у комплексному екологічному законодавстві (інтегровані норми), так і в поресурсному законодавстві (диференційовані норми). Причому масив відповідних норм у поресурсному (земельному, водному, лісовому, гірничому, фауністичному та ін.) законодавстві набагато перевищує в процентному відношенні відповідні норми інтегрованого регулювання. Це свідчить про те, що користування різними природними ресурсами має свої суттєві особливості, що знаходять своє відображення в праві.

Право природокористування можна розглядати також у суб’єктивному значенні, тобто як право конкретного суб'екта використовувати природні ресурси, природні об'єкти чи природні умови для задоволення певних потреб. Таке право належить власнику або іншій особі. Оскільки право використовувати належні об'єкти власності є однією з правомочностей, які має власник, то можна стверджувати, що суб'єктивне право природокористування можна розглядати як елемент права власності. 3 іншого боку, право природокористування є похідним від права власності, тобто надання природного об'екта в користування завжди відбувається за ініціативою (за участю) власника чи уповноважених ним осіб (органів), власник не втрачає правомочності шодо користування природними ресурсами або об'єктами, він може лише передати таке право на певних умовах іншій особі (задоговором, ліцензією тощо).

Метою даної курсової роботи є дослідження права природокористування громадян.

Об’єктом дослідження курсової роботи виступає саме право природокористування, а суб’єктом – громадяни, як носії права.

До завдань дослідження відносимо:

1. аналіз поняття права природокористування

2. дослідження суб’єктів та об’єктів 

3. дослідження підстав, порядку виникнення та захисту права природокористування, а також обов’язків природо користувачів.

Закрити

Права природокористування громадян

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.