Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 59

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ І. Поняття страхування і його функції 6

Розділ ІІ. Принципи та роль страхування. 11

Розділ ІІІ. Види страхування. 17

3.1. Особисте страхування. 17

3.2. Майнове страхування. 20

3.3. Страхування відповідальності. 26

3.4. Страхування підприємницьких ризиків. 29

Розділ ІV. Перестрахування. 31

Розділ V. Договори страхування. 35

Розділ VІ . Державний нагляд та фінансово-правове регулювання відносин у сфері страхування. 40

Висновок. 46

Список використаних джерел та літератури. 50

Вживані в курсовій роботі скорочення. 52

Вступ

Актуальність теми. В даній курсовій роботі я вирішила висвітлити досить важливу тему на сучасному етапі суспільного життя, а саме, страхування. За допомогою страхування можна поліпшити та розв’язати безліч проблем, що пов’язані з майновими та не майновими втратами.

Щодо розвитку та формування даної галузі можна зазначити, що це відбулося ще за часів існування чумаків в Україні, де вона мала значно іншу форму та вигляд. Проте страхування все більше розширює межі свого розвитку та розростання й до сьогодні. Суспільство завжди прагнуло як найбільше зменшити вплив небажаних подій. Але найбільшим поштовхом для розвитку страхової галузі був економічний. Розвиток господарської діяльності, поява нових економічних відносин, конкуренції, а отже, й поява різних економічних ризиків, матеріальних втрат вплинули на потребу в страхуванні. Також, важливу роль тут зіграли і соціальні фактори, такі як втрата працездатності, втрата годувальника, втрата роботи, заощадження, майна тощо. Також, поступово в Україні відбувається розвиток галузі Міжнародного права, міжнародних відносин, що дає великий поштовх на розвиток інститутів захисту фізичних та юридичних осіб від різних матеріальних втрат, що є результатом негативних матеріальних ситуацій, наприклад, в наслідок стихійних лих, нещасних випадків на виробництві, під час аварій на транспорті та різних видів захворювань. Отже, усі ці обставини призвели до бажання суспільства створити та розвивати інститут страхування. І вже в 20-ому столітті цей процес набирає великих обертів, з’являється соціальне страхування, у якому велику участь приймає держава, з’являється перший досвід одержавлення страхування, розпочинається розвиток страхового ринку. Разом із розвитком зазначених вище процесів створюються різноманітні компанії щодо різних видів страхування. На базі законодавчої влади закріплюються правові та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність таких компаній, різні напрямки страхування, основні положення, яких мають дотримуватися обидві сторони страхування, тобто страховик і страхувальник.

Сьогодні в Україні, порівняно з іншими країнами Європи, страхова галузь хоч і розвивається, проте на недостатньому рівні. Існує досить велика кількість страхових компаній, які розвивають дану галузь та спрямовують населення України на шлях до Європи, де страхування в більшості країн є обов’язковим, особливо медичне страхування. В українському журналі «InsuranceTop»научно-дослідницьким інститутом «Права та економічних досліджень» станом на 1 жовтня 2009 року було встановлено 475 зареєстрованих в Україні страхових компаній. Серед таких страхових компаній України найбільш розвинутими та відомими є: «Провідна», «Крона», «Захід Резерв», «Добробут», «Глобус», «Оранта», «Скарбниця», «Аска», «Омега», «Український страховий дім», «Онікс», «Княжа», «Ленна», «Аванте» та інші.

На сьогоднішній день є досить розвинутою галузь страхування у Польщі, де вона почала свій інтенсивний розвиток після вступу Польщі до Європейського Союзу та прийняття нового Закону щодо страхування. Сьогодні лише у декількох польських страховиків немає іноземного партнера, частина з яких мають на меті укласти угоду про стратегічне партнерство. Також, за своїм ростом страхова галузь у Великобританії,Голландії та США наздоганяють Польщу.

Отже, виходячи з цього, можна сказати, що страхування є досить раціональним та корисним для суспільства та його держави інститутом, який дає можливість подолати безліч негативних подій, спричинених несподіваними ситуаціями та покращити становище ринкових відносин, тобто страхування є досить важливим та необхідним засобом для ринкової економіки та життя суспільства в цілому.

Об'єкт дослідження правові основи страхування.

Предмет дослідженняце нормативні акти, література з досліджуваної теми.

В основу роботи покладено думкиБазилевич К., Барановського О., Воронова Л., Лужковської С., Нагребельного В., Чернадчука В., Кучерявенка М. та Пришви Н.

Мета дослідженняполягає у комплексному аналізі правових основ страхування.

Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання:

1. Визначити поняття, функції та види страхування.

2. Охарактеризувати принципи страхування.

3. Проаналізувати державний нагляд та регулювання відносин у сфері страхування.

4. Вивчити поняття з досліджуваної теми.

Структура роботи обумовлена метою дослідження і складається зі вступу, 6-ти розділів, 3 розділ поділений на підрозділи, висновку та списку використаних джерел та літератури.

Закрити

Правові основи страхування

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.