Цивiльне право як галузь українського права

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 2

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.. 4

1.1. Поняття та предмет цивільного права України як галузі права. 4

1.2. Методи та функції цивільного права України. 8

1.3. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права. 11

1.4. Принципи цивільного права. 12

ІІ. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.. 16

ІІІ. ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ, ЯК ЗОВНІШНІЙ ВИРАЗ ПРАВА   25

IV. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 32

ВИСНОВОК.. 37

ЛІТЕРАТУРА.. 39

ВСТУП

Цивільне право - одна з найголовніших галузей національного права України.

Радикальні економічні перетворення в суверенній і незалежній Україні мають на меті побудувати нову модель господарської системи. Її фундамент становлять різні форми власності відповідних об’єктів, її рівноправність і змагальність є надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму.

Є ринок який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням на активний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учасників суспільного виробництва.

Серед основоположних нормативних актів, які становитимуть основу нової господарської системи, вирішальне значення належить цивільно-правовим законам, що передбачають нову систему видів і форм власності, яка відображає плюралізм відносин власності.

Цивільний кодекс України (далі – ЦК України), закони України „Про власність”, „Про приватизацію майна державних підприємств”, „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, „Про підприємства в Україні”, „Про господарські товариства”, „Про цінні папери і фондову біржу”, „Про банки і банківську діяльність”, „Про товарну біржу”, „Про споживчу кооперацію” та ін. визначають, що цивільне законодавство регулює майнові та особисті немайнові відносини.

Сучасна правова система України перебуває в стані реформування, зумовленому побудовою в нашому суспільстві демократичної, соціально, правової держави, яка б існувала і творила право для людини, захисту її загальновизнаних прав і свобод. Встановлення європейського типу публічного правопорядку і законності в країні – його має забезпечити і гарантувати молода незалежна держава – є метою реформування правової системи.

Цивільне право є однією з фундаментальних галузей правової системи нашої держави. Суспільні відносини пов'язані з володінням користуванням і розпорядженням майном, які є головними в перебудованому процесі, що триває в державі, ґрунтуються на цивільно-правових засадах, регулюються цивільним правом. Останнє тісно пов'язане з економікою держави, юридичним виразом економічних основ її суспільного життя. З появою в нашій державі відносин, які базуються на приватній економічній свободі, підприємництві, рівності усіх форм власності, виникає необхідність у більш ефективних засобах її правового регулювання, а відтак – удосконалені існуючих та запроваджені принципово нових форм права

Правова система України поділяється на підсистеми – галузі право.

Однією з таких галузей є цивільне право.

Проте неможливо оволодіти цивільним правом, не виявивши насамперед його за­гальнотеоретичних засад

У даній роботі я намагалася дати визначення, що таке цивільне право, яку саме частину суспільних відносин воно регулює, тобто, що є предметом цивільно-правового регулювання. Не менш важливим за предмет цивільно-правового регулювання є також і на яких принципах ґрунтується цивільне право у правовій системі України. Тобто я намагалась проаналізовуючи юридичну літературу нормативно-правові акти, в першу чергу Конституцію та Цивільний кодекс України, визначити які принципи є основоположними для цивільного права України. Своїм завданням я також визначила, для розкриття питання поняття цивільного права, як галузі права, висвітлити дію актів цивільного законодавства участі, просторі і за колом осіб.

Закрити

Цивiльне право як галузь українського права

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.