Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Зміст. 2

Вступ. 3

Розділ 1. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності 5

1.1. Поняття і ознаки злочинів проти власності 5

1.2. Кваліфікація шахрайства. 11

Розділ 2. Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами  14

Розділ 3. Відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від інших злочинів у сфері господарської діяльності 22

Висновки. 30

Задачі 32

Список використаної літератури. 35

Вступ

Актуальність теми. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в науці кримінального права є проблемою новою, а тому, звичайно, і недостатньо розробленою. Лише останнім часом, що обумовлено переходом до ринкової економіки і формуванням відповідної системи законодавства у сфері господарської діяльності, в тому числі кримінального, серед вчених - юристів почалися дискусії з приводу самого поняття шахрайства з фінансовими ресурсами та питань застосування відповідних кримінально-правових норм на практиці. Злочини у сфері господарської діяльності були предметом аналізу в дослідженнях Л.П. Брич, Б.В. Волженкіна, В.О. Навроцького, В.І. Осадчого, О.І.Перепелиці, Є.Л. Стрельцова, В.Я. Тація, М.І. Хавронюка та інших відомих вчених. Питання боротьби із злочинами у сфері фінансової діяльності спеціально досліджували Н.О. Гуторова, Ф.А. Лопушанський, В.М. Попович, А.М. Ришелюк, Ю.Л. Титаренко та інші. Юридична характеристика складу злочину “Шахрайство з фінансовими ресурсами” була предметом поглибленого наукового аналізу в працях П.П. Андрушка та О.О. Дудорова.

Незважаючи на значну кількість публікацій, у теорії кримінального права кримінально-правова сутність злочину, передбаченого ст. 222 КК України, всебічно не досліджена, продовжує залишатися багато дискусійних питань, відсутні єдині підходи до кваліфікації злочинних діянь за цією статтею закону.

Такий стан теоретичної розробки проблеми впливає і на практику правозастосування, про що свідчать численні проаналізовані автором приклади суперечливих судових рішень.

Особливої актуальності дане дослідження набуває у зв’язку з осмисленням положень нового КК України. Попереду велика робота із забезпечення правильного їх розуміння, застосування і подальшого вдосконалення.

Наведені міркування, які свідчать про безсумнівну актуальність дослідження проблем кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами, визначили вибір теми та основні напрямки дисертаційного дослідження.

Метою курсової роботи є здійснення кримінально-правової характеристики складів злочину, передбаченого ст. 222 КК України, визначення та наукове обґрунтування на цій підставі критеріїв відмежування даного злочину від інших, у тому числі суміжних злочинів, що прямо пов’язане з обов’язком і правом особи, яка скоїла злочин, відповідати за вчинене виключно на підставі закону.

У зв’язку з цим робота була зорієнтована на вирішення таких завдань:

- провести всебічний аналіз поняття “шахрайство з фінансовими ресурсами”;

- проаналізувати ознаки основного і кваліфікованого складів даного злочину через призму змін, що відбулися з прийняттям нового КК України;

- виробити конкретні практичні рекомендації з метою належної охорони фінансової діяльності господарюючих суб’єктів та запровадити їх у право-застосовну практику, а також внести пропозиції щодо вдосконалення законодавства в досліджуваній сфері.

Враховуючи наведене, об’єктом даного дослідження є підстави кримінальної відповідальності за ст. 222 КК України, а предметом – кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами через призму норм кримінального законодавства України.

Закрити

Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.