Правове регулювання робочого часу

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ І. Загальна характеристика робочого часу. 5

1.1. Історія встановлення робочого часу. 5

1.2. Поняття робочого часу за трудовим правом України. 7

Розділ ІІ. Види тривалості робочого часу. 9

2.1. Нормований робочий час. 9

2.2. Ненормований робочий час. 13

Розділ ІІІ. Режим роботи і облік робочого часу. 16

3.1. Режим робочого часу. 16

3.2. Облік робочого часу. 21

Розділ ІV. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення. 24

Розділ V. Проблеми правового регулювання робочого часу в умовах ринкової економіки  27

Висновок. 29

Список використаної літератури. 31

Вступ

Робочий час - це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.

Відповідно до ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Норма робочого часу - це встановлена законом, колективним або трудовим договором для даного працівника тривалість його робочого часу за певний календарний період - день, тиждень, місяць.[2;.27]

Предметом вивчення даної теми є безпосередньо робочий час, його поняття, види, тривалість, законодавче регулювання та дотримання режиму його встановлення.

Мета моєї роботи полягаєу висвітленні поняття, видів та способів регулювання робочого часу та встановлення проблем, які виникають в нашій державі при регулюванні робочого часу.

При розкритті теми наукової роботи необхідно було визначити предметданої роботи, та гарантуй існування режиму робочого часу як на загальнодержавному рівні так на місцевому, а тому головними моїми завданнями під час виконання наукової роботи були:

–Дослідити історію встановлення поняття «робочого часу»

–Ознайомитися із загальними засадамизаконодавчого закріплення робочого часу

–Розкриття суті поняття «робочого часу»

–Визначення видівробочого часу тадачі їх характеристики:

‒ Дача аналізу перспектив розвитку законодавства України гарантій та захисту робочого часу для громадян нашої держави.

В науковій роботі розглянуто і детальний досліджено питання режиму робочого часу, елементами якого виступають:

1) час початку і закінчення роботи;

2) час і тривалість перерв;

3) тривалість і правила чергування змін.

При дослідженні теми даної роботи ми детально охарактеризували також поняття облік робочого часу.

Тема роботи «Правове регулювання робочого часу»є актуальною і дійсно потребує детального вивчення та обговорення, оскільки режим, час роботи – породжують проблеми, які пов’язані зтрудовим правомта, особливо з трудовими відносинами .

Серед найбільш хвилюючих питань є проблема легалізації праці найманих осіб, оскільки саме таке порушення трудового законодавства веде до чисельних порушень норм трудового права та прав працівників. Адже, якщо працівник працює в роботодавця нелегально, без будь-яких документів, що підтверджують його трудові відносини, порушення будуть існувати як у сфері встановлення часу роботи, в сфері оплати праці, соціального захисту та гарантій праці.

Закрити

Правове регулювання робочого часу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.