Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Історико-правовий розвиток матеріальної відповідальності працівника перед роботодавцем. 5

Розділ 2. Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві 16

2.1. Обмежена матеріальна відповідальність працівників. 21

2.2. Повна матеріальна відповідальність. 23

2.3. Кратна матеріальна відповідальність. 26

2.4. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. 30

Розділ 3. Порядок відшкодування матеріальної шкоди за трудовим законодавством  36

Висновки. 42

Список використаної літератури. 43

Додатки. 45

Вступ

Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, яка завжди становила і становить вольову діяльність, спрямовану на створення матеріальних цінностей. Досвід створення матеріальних і духовних благ передається від покоління до покоління через укладені соціальні програми за допомогою науково-технічного прогресу. За весь час розвитку людства результат свідомої суспільної трудової діяльності з кожним поколінням ускладнювався але не втрачався.

Тільки завдяки праці люди можуть задовольняти свої матеріальні та моральні потреби. Саме тому праця становить єдність двох функцій: засіб до життя і сфера ствердження особи. Перша з цих функцій знаходить своє відображення в орієнтації працівника на матеріальне задоволення потреб результатами своєї праці. Друга - в орієнтації працівника на зміст праці, її відповідність його внутрішнім запитам, моральне задоволення роботою.

Тема моєї курсової роботи «Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації» є надзвичайно актуальною в наш час, тому що матеріальна відповідальність, як один з видів юридичної відповідальності, зобов’язує одну сторону трудового договору (працівника або власника) відшкодувати іншій стороні шкоду заподіяну внаслідок винного протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов’язків у вставленому законом розмірі і порядку.

Дана курсова робота ставить перед собою мету. Ця мета потребує дослідження поняття матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації. Так, вивчення матеріальної відповідальності дозволяє зрозуміти її історико-правовий розвиток, поняття, види та порядок відшкодування матеріальної шкоди.

Під час виконання даної курсової роботи я поставила перед собою наступні завдання:

1. Визначити історико-правовий розвиток матеріальної відповідальності працівника перед роботодавцем.

2. Розкрити поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві, охарактеризувати її види:

- обмежена матеріальна відповідальність;

- повна матеріальна відповідальність;

- кратна матеріальна відповідальність.

3. Визначити порядок відшкодування матеріальної шкоди за трудовим законодавством.

Потреби матеріального характеру є головними і лежать в основі життя людей. Для того, щоб мати їжу, одяг, взуття люди незалежно від свої волі та свідомості вступають у відносини з іншими людьми по виробництву і розподілу цих благ. Ці зв’язки неможливі без певної організації, що створюється на базі взаємодії людей один з одним. Виникають відносини по виробництву, управлінню та розподілу, створюється власність на знаряддя та засоби виробництва, на результати своєї та чужої праці.

Характер поєднання безпосереднього виробника із засобами виробництва становить форму власності, яка є первинним, основним економічним відношенням, що визначає всі інші суспільні відносини.

Отже, матеріальна відповідальність – це обов’язок однієї сторони трудового договору (працівника або власника) відшкодувати іншій стороні шкоду заподіяну внаслідок винного протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов’язків у вставленому законом розмірі і порядку.

Закрити

Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.