Допит та його види за кримінально-процесуальним кодексом України

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПИТУ ЯК СЛІДЧОЇ ДІЇ 5

1.1. Поняття та види допиту. 5

1.2. Підготовка до допиту. 16

1.3. Зміст тактики допиту. 20

РОЗДІЛ 2. ДОПИТ ОКРЕМИХ СУБ'ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.. 24

2.1. Допит свідка, потерпілого. 24

2.1.1. Допит на досудовому слідстві 24

2.1.2. Допит свідка і потерпілого в судовому розгляді 28

2.2. Допит малолітньої або неповнолітньої особи. 30

2.3. Допит обвинуваченого. 34

2.4. Допит експерта. 36

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розслідувати злочин - це означає прийняти передбачені законом міри з метою встановлення істини, викриття винних у його вчиненні, щоб кожний злочинець, що вчинив злочин був справедливо покараний.

Відповідно до ст.2 КПК У, завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.

Допит є найбільш поширеним засобом отримання доказів. Його суть полягає в отриманні від допитуваної особи достовірних відомостей про обставини, що мають значення для встановлення істини у справі.

Допит – одна з найпоширеніших слідчих дій, за допомогою якої отримується і перевіряється значна частина інформації, необхідної для встановлення істини та правильного вирішення кримінальної справи. Тому цілком закономірним є інтерес науковців до проблеми допиту в кримінальному судочинстві. Його теоретичним і практичним питанням присвячена значна кількість наукових праць (Л.М. Карнєєва, В.О. Коновалова, М.П. Шаповалов та ін.). Тема ця невичерпна, оскільки постійно нагромаджується і узагальнюється практичний матеріал, впроваджуються нові психологічні та наукові методи проведення допиту.

Основою допиту є процесуальні норми, які забезпечують законність слідчої дії. Слідчому для успішного вирішення завдань допиту потрібне творче відношення до проведення цієї процесуальної дії, майстерність і знання тактичних прийомів. Тактичні прийоми – це наукові рекомендації, які склались на основі використання спеціальних наук, головним чином, психології, логіки та широкого узагальнення практики. Вони не регламентовані законом, їх застосування, вибір і варіанти використання залежать в кожному випадку від слідчої ситуації, від її оцінки слідчим, а при допиті і від процесуального положення допитуваного, його особистості.

Об’єктом дослідження є допит як слідча дія та його види.

Предметом дослідження виступає допит та його види за кримінально-процесуальним кодексом України

Метою курсової роботи є об’єктивне та всебічне висвітлення поняття та ролі допиту за новим кримінально-процесуальним кодексом України та особливості проведення допиту окремих суб’єктів кримінального процесу.

Завдання даної курсової роботи - вивчити такі слідчі дії: допит свідка, допит потерпілого, а також загальні правила проведення цих слідчих дій і їх відмінні риси, тактичні прийоми, що використовуються на допитах - з метою застосування накопиченого матеріалу надалі.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Допит та його види за кримінально-процесуальним кодексом України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.