Досудове розслідування кримінальної справи

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.. 5

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.. 8

3. ДІЗНАННЯ ЯК ПОЧАТКОВА ФОРМА РОЗСЛІДУВАННЯ.. 19

4. ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО.. 23

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 31

ВСТУП

Називаючи розслідування «досудовим», законодавець тим самим вказує на його співвідношення з основною частиною судового розгляду — судовим слідством. Досудове розслідування передує провадженню в суді і покликане забезпечити його успішне проведення, однак його не можна розглядати тільки як стадію, провадження якої здійснюється до суду і для суду. Цій стадії притаманні особливості, що свідчать про її самостійний характер[5].

Згідно зі ст.3 Конституції України «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою цінністю.

Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави»[1].

Ці вимоги Конституції України і кримінально процесуального закону мають виконувати в своїй діяльності посадові особи, які здійснюють кримінально-процесуальне провадження по кримінальних справах.

Роботу правоохоронних органів неможливо уявити без чітко визначеної законодавчої бази, яка регламентує ті чи інші аспекти їх діяльності. На сьогоднішній день, для вивчення і вдосконалення, дуже важливим і актуальним є інститут досудового розслідування. Адже саме на цій стадії кримінального процесу здійснюється основний масив діяльності органів дізнання і досудового слідства по встановленню обставин вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, з припинення і запобігання вчинення злочинів[7].

Враховуючи важливість даного кримінально-процесуального інституту, як з теоретичної точки зору так і з практичної, беручи до уваги, що досудове розслідування має ряд проблем, які необхідно проаналізувати, вивчити і вжити заходів по їх вирішенню, для написання курсової роботи я обрала саме цю тематику.

В даній роботі я зосередила свою увагу на таких питаннях, як сутність та значення досудового розслідування, як стадії кримінального процесу, загальні положення досудового розслідування, розкрила суть двох форм досудового розслідування, а саме: дізнання та досудового слідства, а також ряд проблем з якими вони зустрічалися і шляхи їх вирішення, що є вкрай важливими і актуальними для побудови такого кримінального процесу, який би забезпечував на високому рівні норми і принципи Конституції України.

Закрити

Досудове розслідування кримінальної справи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.