Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 59

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Зміст. 2

Вступ. 3

Розділ І. Загальна характеристика договору управління майном. 5

1.1. Поняття договору управління майном та відмінність від суміжних договорів  5

1.2. Правова природа та місце договору управління в системі цивільно-правових конструкцій. 11

Розділ ІІ. Зміст і виконання договору управління майном. 17

2.1 Форма та істотні умови договору управління майном. 17

2.2. Сторони договору управління майном, їх права та обов’язки. 20

2.3. Підстави виникнення та правила здійснення управління майном. 32

2.4. Відповідальність за договором управління та умови припинення дії договору  38

Розділ ІІІ. Окремі аспекти управління майном. 43

Висновки. 56

Список використаних джерел. 58

Вступ

Із прийняттям нового Цивільного кодексу України 2003 року у ньому відбулося багато нововведень з послідуючими змінами та доповненнями. Договір управління майном існує фактично тільки з часу прийняття чинного Цивільного кодексу, тому на сьогоднішній день практичний досвід його застосування є ще недостатнім.

Таким чином, актуальність теми полягає в тому, що є необхідність продовжувати підвищувати рівень правового регулювання даної сфери для того, щоб спростити та вдосконалити можливість його застосування на практиці. Саме поняття довірчого управління є дуже широким. Воно узагальнює в собі кілька видів договорів. Це і довірче управління активами, довірче управління майном, так само можливо довірче управління цінними паперами, грошовими коштами та нерухомістю. Ця робота є так званою спробою розібратися, що являє собою договір довірчого управління, виявити його необхідність в наш час, а також виявити основні принципи та умови договору довірчого управління майном.

Особлива увага приділяється одному з важливих елементів договору – меті його встановлення. Як матеріальна підстава укладання договору, вона впливає на юридичний характер і зміст укладуваного договору, оформлюючись у конкретну правову форму та реалізуючись через договірну конструкцію. У загальному вигляді метою договору довірчого управління майном є одержання відповідного ефекту від професіонального управління довіреним майном в інтересах установника управління без переходу до довірчого управителя права власності на нього шляхом виникнення в останнього правомочностей володіння, розпорядження й користування цим майном.

В умовах введення нових ринкових механізмів змінюється і смислове навантаження правових категорій. У науковій доктрині питання про управління власністю не вирішується однозначно. Наявність наукової дискусії дає підстави для здійснення нових досліджень у цій сфері.

Завданнями даної роботи є спроба дати поняття договору управління майном; охарактеризувати форму договору, його строки, суб’єктний склад, а також зміст; визначити порядок укладення та порядок припинення даного договору; дати характеристику відповідальності сторін за недотримання умов договору управління майном; розглянути окремі підвиди договору управління майном, зокрема: управління майном неповнолітнього, спадщиною, цінними паперами, а також діяльність довірчих товариств.

Об’єктом роботи виступають договірні відносини у сфері управління майном та їх правове регулювання. Предметом — система нормативних актів, які регулюють ці договірні відносини.

Найбільшими проблемами дослідження договірних відносин у сфері управління майном займалися вчені О.В. Дзера, Н.С.Кузнєцова, Є.О.Харитонов, Я.М. Шевченко та інші.

Закрити

Договір управління майном

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.