Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ПОДРУЖЖЯ.. 5

1.1. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. 5

1.2. Захист сімейних прав та інтересів. 8

РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ.. 14

2.1. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов'язків подружжя  14

2.2. Види особистих немайнових прав і обов'язків подружжя. 18

РОЗДІЛ 3. МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ.. 27

3.1. Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя. 27

3.2. Права особистої приватної власності дружини та чоловіка і спільної сумісної власності подружжя. 29

3.3. Права та обов’язки подружжя щодо утримання. 31

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ВСТУП

Актуальність дослідженнязумовлена тим, що шлюб є важливою подією у житті більшості людей, однак разом з важливим соціальним та моральним значенням, він зумовлює цілу низку правових наслідків.

Переважна більшість людей піклується про свою другу половинку без жодних спонукань з боку законодавства, намагаючись забезпечити своїй сім'ї матеріальний добробут. Проте, як і з кожного загального правила, на жаль, існують винятки і з наведеного твердження - окремі особи вперто не бажають добровільно виконувати свої як особисті немайнові обов'язки перед іншим з подружжя, так і не допомагають йому матеріально, насправді маючи таку можливість. Звісно, примусити людину до прояву любові неможливо, а от зобов'язати її матеріально забезпечувати свою дружину чи чоловіка - цілком реально.

Учасники сімейних правовідносин мають різноманітні особисті та майнові права й обов'язки. Суб'єктивне сімейне право — це гарантована правом і законом міра можливої або дозволеної поведінки учасника сімейних відносин. Здійснення сімейних прав — це процес задоволення особою своїх матеріальних та духовних потреб на підставі юридичних можливостей, які вона має. Реалізація сімейних прав може відбуватися фактичними або юридичними способами. Наприклад, члени сім'ї володіють та користуються майном, яке належить їм на праві спільної власності. В цьому випадку вони здійснюють свої майнові права безпосередньо, тобто фактичними способами.

В деяких випадках здійснення сімейних прав потребує застосування певних правових механізмів. Так, учасники сімейних правовідносин укладають між собою або з третіми особами різного роду правочини щодо розпорядження своїм майном, представляють інтереси інших членів сім'ї у суді, органах опіки та піклування тощо.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження теми курсової роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є законодавство України, зокрема та його частина, яка регулює шлюбно-сімейні відносини.

Предмет дослідження – права та обов’язки подружжя.

Метою курсової роботи є дослідження прав та обов’язків подружжя.

Мета курсової роботи передбачає виконання таких завдань:

- визначити теоретичні засади дослідження прав та обов’язків подружжя;

- Здійснити характеристику немайнових та майнових прав та обов’язків подружжя;

- Дослідити права та обов’язки подружжя по утриманню.

Теоретичну базу дослідження склали праці відомих українських вчених-цивілістів, таких як Бошко В.Й., Приступа О.О., Ромовська З.В., Харитонов С.О., Калітенко О.М., та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Права та обов'язки подружжя

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.