Поняття та види колективних трудових спорів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 29

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

1. Поняття та причини виникнення колективних трудових спорів. 6

2. Види та сторони колективних трудових спорів. 9

3. Порядок вирішення колективних трудових спорів. 12

4. Право на страйк та його реалізація. 17

5. Проблеми запровадженя локауту в Україні 24

Висновок. 27

Список використаних джерел. 29

Вступ

Актуальність даної курсової роботи полягає в тому, що за останні роки в Ураїні збільшилася кількість трудових спорів, а особливо тих, що підлягають розгляду судами. Серед них, значне місце посідає звернення працівників до суду з позовами про погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Своєчасно не одержують заробітну плату 2/3 працюючих. Відсутність коштів на оплату праці призводить до виплати заробітної плати у негрошовій формі. Примусове запровадження неповної зайнятості; надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням, невиплати допомоги в разі тимчасової непрацездатності, порушення строків розрахунку в разі звільнення; недотримання державного гарантування мінімального роз-міру заробітної плати; порушення порядку виплати, нарахування та перерахунку розмірів відшкодування втраченого заробітку, сум одноразової допомоги, компенсації витрат на медичну й соціально-побутову допомогу потерпілим на виробництві. Несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, а також вилучення з Державного фонду зайнятості населення коштів стали однією з причин колективного трудового спору.Це пов’язано з тим, що інтереси роботодавця і найманого працівника не завжди збігаються, і природно, можливе зіткнення цих інтересів на будь-якій стадії трудових правовідносин, що в свою чергу призводить до виникнення розбіжностей. Ці розбіжності потребують вирішення.

Відповідно до цього основною метою даної курсової роботи є: розмежування поняття колективних трудових спорів від індивідуальних трудових спорів, визначення його конкретного поняття, характерних ознак, чітке розмежування видів колективних трудових спорів та розмежування сторін таких колективних трудових спорів (конфліктів).

Також, чимало спорів виникає у зв'язку з порушеннями ведення трудових книжок. Було зафіксовано, що лише на кожному 3-4 із перевірених за попередній рік Державною інспекцією праці підприємств у повному обсязі виконуються вимоги Інструкції про порядок ведення трудових книжок. Досить суттєво порушуються норми трудового законодавства щодо укладення, зміни та припинення трудового договору. Нерідко, особливо на підприємствах недержавної форми власності, застосовується контрактна форма трудового договору,а саме, укладаються строкові договори у випадках, не передбачених чинним законодавством.

Порушення мають місце при укладенні та виконанні колективних договорів і угод. Так, нерідко в колективних договорах не забезпечується державна гарантія мінімального розміру заробітної плати, не передбачається її виплата натурою, відсутні норми про порядок надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням за згодою сторін з ініціативи власника.

Існує проблема порушення законодавства про працю неповнолітніх, а також молоді, інвалідів.Ці та інші порушення законодавства про працю є сьогодні основною причиною виникнення як індивідуальних, так і колективних трудових спорів. Слід розрізняти причини трудових спорів (конфліктів) та умови їх виникнення. Останні сприяють більшій кількості трудових спорів. Як вже зазначалося, причинами трудових спорів є численні порушення законодавства про працю, що мають місце на практиці, а також відсутність знань або низький рівень знань трудового законодавства.

З усього вищесказаного випливають наступні завдання мого дослідження:

- дослідити суть та причини виникнення колективних трудових спорів;

- визначити поняття колективних трудових спорів;

- охарактеризувати основні ознаки колективних трудових спорів;

- розмежувати окремі види колективних трудових спорів;

- визначити правовий статус сторін таких колективних трудових спорів;

- відповідно до зроблених досліджень по даній темі курсової роботи зробити висновки.

Закрити

Поняття та види колективних трудових спорів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.