Попередній розгляд кримінальної справи суддею

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ СУДДЕЮ... 5

1.1. Підсудність кримінальних справ. 5

1.2. Поняття і значення стадії попереднього розгляду справи суддею.. 11

1.3. Питання, які з'ясовуються суддею при попередньому розгляді справи. 17

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРЯДОК ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ   20

2.1. Порядок попереднього розгляду справи. 20

2.2. Рішення, які приймаються за результатами попереднього розгляду справи суддею   22

2.3. Дії судді, пов'язані з підготовкою справи до розгляду в судовому засіданні 27

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬСЯ ЗА СКАРГОЮ ПОТЕРПІЛОГО.. 31

ВИСНОВКИ.. 33

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 34

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. З моменту надходження справи з обвинувальним висновком до суду бере свій початок нова стадія кримінального процесу – попередній розгляд справи суддею.

Попередній розгляд справи суддею — стадія кримінального процесу, у якій суддя одноособово, не вирішуючи питання про винність обвинувачуваного, у результаті перевірки матеріалів кримінальної справи встановлює наявність або відсутність достатніх фактичних і юридичних підстав для внесення справи в судовий розгляд для її вирішення по суті й при встановленні таких підстав призначає судовий розгляд й виконує необхідні підготовчі дії для розгляду справи в судовому розгляді.

І хоча ця стадія має всього лише проміжний, контрольний характер стосовно попереднього розслідування, вона є досить важливою стадією, оскільки суддя повинен перевірити всебічність, повноту й об'єктивність і законність попереднього слідства або дізнання.

У стадії попереднього розгляду не вирішується питання ні про доведеність обвинувачення, ні тим більше про винність обвинувачуваного. У чинність принципів презумпції невинності й здійснення правосуддя тільки судом зазначені питання вирішуються в стадії судового розгляду по вироку суду на основі розгорнутого здійснення всіх принципів кримінального процесу. Перед суддею стоїть більш вузьке завдання — установити по письмових матеріалах кримінальної справи, чи проведене попереднє розслідування в строгій відповідності із законом, чи з'ясовані з необхідною повнотою й всебічністю всі обставини справи, чи дотримані вимоги закону по забезпеченню прав обвинувачуваного, чи зібрані у відношенні обвинувачуваного достатні докази, що дозволяють поставити його в положення підсудного й розглянути в судовому розгляді справу про нього по суті. Вторгнення судді в рішення питань про вірогідність доказів, доведеність обвинувачення й винність обвинувачуваного створило б упередження суддів проти обвинувачуваного й перетворило б стадію попереднього розгляду в репетицію судового розгляду.

Стадія попереднього розгляду справи суддею стосовно попереднього розслідування є стадією контрольною, перевірочною, а стосовно судового розгляду — стадією підготовчою. Відповідно вона й займає проміжне місце між ними.

Таким чином, попередній розгляд справи суддею є контрольною стадією стосовно попереднього розслідування і підготовчо-організаційною щодо судового розгляду справи, що й зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є законодавство України.

Предмет дослідження - попередній розгляд справи суддею як стадія кримінального процесу.

Метою курсової роботи є дослідження попереднього розгляду справи суддею як стадії я кримінального процесу.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- визначити поняття та значення попереднього розгляду справи суддею;

- охарактеризувати питання, як вирішуються суддею на стадії попереднього розгляду справи;

- дослідити процес рішення судді на стадії попереднього розгляду справи та їх наслідки.

Закрити

Попередній розгляд кримінальної справи суддею

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.