План

1. Поняття і види доказів.

2. Поняття та етапи доказування.

3. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.

4. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників, як засіб доказування у цивільному процесі.

5. Показання свідків як засіб доказування у цивільному процесі.

6. Письмові докази як засіб доказування у цивільному процесі.

7. Речові докази як засіб доказування у цивільному процесі.

8. Поняття і види експертизи, висновок експерта як засіб доказування.

9. Забезпечення доказів.

10. Поняття і види процесуальних строків.

11. Обчислення, початок перебігу та закінчення процесуальних строків, наслідки їх пропущення.

12. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.

13. Поняття і види підвідомчісті цивільних справ.

14. Поняття і види підсудності цивільних справ.

15. Поняття, підстави, заява про забезпечення позову.

16. Види забезпечення позову.

17. Форма і зміст позовної заяви.

12. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.

Перебіг процесуальних строків зупиняється у зв'язку із зупиненням провадження у справі (статті 201,202 ЦПК). Зупинення цих строків починається з моменту настання події, внаслідок якої суд зупинив провадження. Строки, на які зупиняється провадження у справі, і, відповідно, перебіг процесуальних строків, встановлюються ст. 203 ЦПК. Після усунення обставин, що спричинили зупинення процесуальних строків, суд ухвалою відновлює провадження у справі.

Законом передбачена можливість поновлення чи продовження цивільного процесуального строку (ст. 73 ЦПК).

Судом може бути поновлений процесуальний строк, встановлений законом. Наприклад, у випадку пропущення строку для касаційного оскарження, встановленого ст. 325 ЦПК, суд поновлює цей строк, якщо причини пропуску були визнані судом поважними.

Суд також має право продовжити встановлений ним процесуальний строк. Зокрема, може бути продовжений строк, встановлений судом для усунення недоліків позовної заяви (ч. 1 ст. 121 ЦПК).

З клопотанням до суду про поновлення або продовження процесуального строку мають право звертатися сторона або інша особа у разі пропущення ними строку. Суд постановляє ухвалу, якою може поновити або продовжити строк, встановлений законом або судом, якщо дійде висновку, що процесуальний строк пропущений з поважних причин.


13. Поняття і види підвідомчісті цивільних справ.

Підвідомчість – це розмежування компетенції між органами держави (юрисдикція).

Цивільна юрисдикція визначає коло цивільних справ, вирішення яких віднесено до судових органів. Ст.6 ЦК визначає, яким чином здійснюється захист цивільних прав. Ч.1 ст.24 ЦПК – загальне правило про підвідомчість. Судам загальної юрисдикції не підвідомчі справи, які виникають із конституційних, фінансових, адміністративних правовідносин, за винятком справ, що зазначені в ч.2 ст.24 та ст.236 ЦПК. Питання про підвідомчість вирішується суддею одноособово в стадії прийняття заяви для розгляду. Якщо встановлено, що справа не підвідомча суду, то про це виноситься мотивована ухвала. В такій ухвалі суддя повинен роз‘яснити особі, до якого юрисдикційного органу вона має звернутися. Така ухвала про підвідомчість підлягає оскарженню.


14. Поняття і види підсудності цивільних справ.

Підсудність - це компетенція конкретного судового органу єдиної судової системи щодо розгляду і вирішення цивільних справ.

Цивільне процесуальне законодавство розмежовує підсудність функціональну (суди першої інстанції, суди апеляційної інстанції та суд касаційної інстанції) і територіальну (підсудність справ за місцем знаходження відповідача (фізичної та юридичної особи)

Підсудність справ за вибором позивача (ст. 110 ЦПК) настає за таких умов: а) стягнення аліментів, визнання батьківства відповідача;

б) розірвання шлюбу; в) відшкодування шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи; г) відшкодування шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду; ґ) захист прав споживачів;

Підсудність кількох вимог, пов'язаних між собою (ст. 113 ЦПК). Позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях, пред'являються за місцем проживання або місцем знаходження одного з відповідачів за вибором позивача. Зустрічний позов незалежно від його підсудності пред'являється в суці за місцем розгляду первісного позову.

Виключна підсудність (ст. 114 ЦПК) передбачає, що такі позови, як позови: а) з приводу нерухомого майна; б) щодо виключення майна з опису; в) позови до спадкодавця щодо прийняття спадщини спадкоємцями, - пред'являються за місцем знаходження майна або основної його частини.


15. Поняття, підстави, заява про забезпечення позову.

Забезпечення позову - це вжиття судом, в провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача, які гарантують за його позовом про присудження реальне виконання позитивно прийнятого рішення.

Можливість забезпечення цивільного позову передбачена ст. 151 ЦПК України. Суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходи забезпечення позову.

У заяві про забезпечення позову повинно бути зазначено:

1) причини, у зв’язку з якими потрібно забезпечити позов;

2) вид забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;

3) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити позов до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності.


16. Види забезпечення позову.

Статтею 152 ЦПК України до видів забезпечення позову віднесені:

 • накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб;
 • заборона вчиняти певні дії;
 • встановлення обов'язку вчинити певні дії;
 • заборона іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання;
 • зупинення продажу арештованого майна;
 • передача речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам.
 • Крім того, за необхідності суд може застосувати й інші види забезпечення позову, а також і кілька видів одночасно.


  17. Форма і зміст позовної заяви.

  У заяві про забезпечення позову повинні бути зазначені причини, у зв'язку з якими потрібно забезпечити позов, вид забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності, а також інші необхідні відомості.

  Забезпечення позову може мати місце на будь-якій стадії розгляду справи. Умовою його застосування є наявність ситуації, коли невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

  Законодавством також передбачено можливість забезпечення позову ще до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності. До такої заяви додаються документи та інші докази, які підтверджують, що саме ця особа є суб'єктом відповідного права інтелектуальної власності і що її права можуть бути порушені у разі невжиття заходів забезпечення позову.

  У випадку подання зазначеної заяви до подання позовної заяви – заявник повинен подати останню протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову. Якщо ж заявник цього не зробить (або позовна заява буде повернута чи відмовлено у відкритті провадження у справі) - вжиті заходи скасовуються.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 14

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Цивільний процес 7

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.