План

1. Поняття держави і ознаки, що відрізняють її від родової общини.

2. Поняття і основні ознаки держави.

3. Поняття, ознака і класифікація функцій держави.

4. Форми і методи здійснення функцій держави.

5. Поняття і основні критерії типології держав.

6. Формаційний підхід до типології держав.

7. Цивілізаційний підхід до типології держав.

8. Співвідношення формаційного і цивілізаційного підходів до типології держави в сучасній юридичній науці.

9. Поняття, юридичні ознаки і види монархії.

1. Поняття держави і ознаки, що відрізняють її від родової общини.

У первісному суспільстві публічна влада організаційно збігається із суспільством. Наприклад, її носіями є загальні збори, старійшина (виборна змінювана посада). Структура органів публічної влади проста, а компетенція - тотальна (вирішують будь-які питання), державна влада організаційно не збігається із суспільством, відділена від нього. Суспільство ділиться на керованого й професійного керуючих, функціонерів спеціального, структурно розгалуженого апарата, носія державної влади. Структурне розгалуження цього апарата обумовлено поділом управлінської праці, різними функціями, виконуваними різними державними органами, передбаченими їхньою компетенцією.

У первісному суспільстві основа дієвості публічної влади - чинність авторитету, тобто добровільність виконання рішень, що виходять, наприклад, від старійшини, обумовлюється поважним відношенням до його особистості(знанням, досвіду, мудрості). Споконвічно основа дієвості державної влади - авторитет чинності, тобто рішення, що виходять від цієї влади, при необхідності можуть бути проведені в життя примусово.

Первісне суспільство у своїй родовій основі поєднувало й ділило людей по кровнородственному ознаці; держава поєднує й ділить людей по територіальній ознаці (населення країни, провінцій, губерній і т.п.).

У первісному суспільстві суспільні відносини регулюють звичаї; у державі з'являються юридичні норми - загальнообов'язкові правила поведінки, установлені або санкціоновані, а також охоронювані державою.

У первісному суспільстві немає оподатковування; у державі - установлюється інститут оподатковування.


2. Поняття і основні ознаки держави.

Держава - це суверенна, політикотериторіальна організа­ція публічної влади певних соціальних груп населення в соціаль­но неоднорідному суспільстві, яка має спеціальний апарат управ­ління і примусу, здатна за допомогою права робити свої веління загальнообов'язковими для населення всієї країни, а також здійс­нювати керівництво суспільством.

Держава характеризується низкою ознак, які відрізняють її від суспільства та його політичних організацій.

До основних ознак держави належать:

- Територія;

- Населення;

- Наявність публічної влади;

- Суверенітет:

- Здатність видавати закони.


3. Поняття, ознака і класифікація функцій держави.

Функції держави - це основні напрями її діяльності, обумовлені завданнями, сутністю та соціальним призначенням держави.

Розрізняють:

Основні функції держави, які реалізуються протягом всього й" існування, без яких розвиток та існування держави неможливе:

- Економічна;

- Політична;

- Правоохоронна;

- Гуманітарна;

- Інформаційна;

- Охорони здоров'я населення;

- Оборонна та ін.

Додаткові (неосновні) функції - це напрямки діяльності держави, які е складовими основних функцій і завдяки яким вони реалізуються.

Так, додатковими функціями такої основної функції, як "охорона здоров'я населення" є:

- Розвиток медичної науки;

- Створення профілактичних та лікувальних медичних закладів;

- Підготовка медичних кадрів різної кваліфікації (лікарів, медсестер, фельдшерів);

- Розвиток фармацевтики;

- Забезпечення потреб медицини матеріальними засобами та ін.

Тільки у своїй сукупності додаткові функції забезпечують виконання основної функції держави.

Основні функції держави, залежно від різних критеріїв, можна класифікувати на різні групи:

За територіальною спрямованістю:

Внутрішні функції, реалізація яких здійснюється всередині країни і які забезпечують внутрішню політику держави:

- Економічна;

- Політична;

- Соціальна;

- Екологічна;

- Гуманітарна;

- Правоохоронна та ін.

Зовнішні функції, реалізація яких здійснюється на міжнародній арені, які забезпечують зовнішню політику держави:

- Дипломатична, пов'язана із встановленням і підтриманням відносин з іноземними державами;

- Міжнародного співробітництва у різних сферах;

- Природоохоронна;

- Підтримання міжнародного правопорядку;

- Захист держави від зовнішніх посягань та ін.

За сферою суспільного життя:

- Економічні функції;

- Політичні функції;

- Гуманітарні функції;

- Соціальні функції.

За часом виникнення:

- Постійні, які реалізуються державою на всіх етапах існування (основні функції)

- Тимчасові, які реалізуються в певних умовах. Так, у разі стихійного лиха чи техногенної катастрофи держава приймає міри по ліквідації негативних наслідків, що виникли, допомагає постраждалим та інше. Але здійснення такої функції припиняється після відновлення причиненої шкоди і досягнення поставленої мети.

Держава для реалізації своїх функцій використовує різні форми:

- Правотворчу - створює необхідні закони і підзаконні нормативні акти, що регулюють суспільні відносини у різних сферах;

- Організаційну (виконавчу) - забезпечує виконання приписів нормативно-правових актів;

- Правоохоронна - за допомогою спеціальних правоохоронних органів забезпечує законність і правопорядок в народному господарстві та інших відносинах;

- Правозастосовчу - шляхом видання компетентними органами актів застосування права, які є обов'язковими для виконання адресатами;

- Контрольно-наглядову, за допомогою якої здійснюється нагляд за точним і однаковим виконанням законів усіма суб'єктами. Цю форму забезпечують органи Антимонопольного комітету та його регіональних відділень, Контрольно-ревізійної служби, прокуратури, органів галузевого нагляду та ін.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 16

Безкоштовна робота

Закрити

Теорія держави і права 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.