План

1. Біржові договори.

2. Зміст, сторони, форма договору дарування.

3. Розірвання договору дарування.

4. Договір ренти. Відмінність від договору довічного утримання.

5. Поняття та правова природа договору довічного утримання.

6. Порядок укладення, форма договору довічного утримання.

7. Сторони укладення довічного утримання.

8. Розірвання договору довічного утримання.

9. Поняття і правова природа зміст договору найму

10. Права та обов'язки наймача.

11. Права та обов'язки наймодавця.

12. Розірвання договору найму.

13. Найм (оренда) державного та комунального майна

14. Найм (оренда) земельної ділянки

15. Найм (оренда) транспортного засобу

16. Договір прокату.

17. Зміст договір найму житла.

1. Біржові договори.

Сама біржа не торгує, вона лише організовує оптову торгівлю. Біржові договори не можуть складатися від імені і за рахунок біржі, їх здійснюють лише члени біржі особисто або через своїх уповноважених, а також біржові брокери за дорученням членів біржі. Джерело доходу брокера-посередника – комісійна винагорода, яка передбачена статутом відповідної біржі. Поруч з брокерами в торгах приймають участь і члени біржі, так звані біржові маклери (ділери), які ведуть і фіксують договори. Зазвичай, торг починає провідний маклер, який дає інформацію про товари, які виставляються на продаж. У випадку досягнення домовленості між брокером-продавцем і брокером-покупцем, маклер фіксує договір записом в реєстраційній карті.

Така реєстрація свідчить про те, що договір укладено. На товарних біржах здійснюються два основних види договорів: на реальний товар (spot) і строкові договори (futures). Договори “спот” мають місце, коли продається-купується реально існуючий товар. Строкові (ф’ючерсні) договори мають об’єктом не реальний товар, а стандартні ф’ючерсні контракти, в яких уніфіковано якість і кількість товару, умови його постачання, платежу, упаковка і маркіровка. Ф’ючерсний контракт (ф'ючерс) – договір між продавцем і покупцем про купівлю-продаж товару в майбутньому за узгодженою сьогодні ціною. Система гарантій, яка існує на ф’ючерсному ринку, забезпечує виконання зобов’язань.


2. Зміст, сторони, форма договору дарування.

Сторонами у договорі дарування можуть бути як громадяни, так і юр особи, а в певних випадках - держава, АРК і територіальні громади. Юридичні особи виступають сторонами у договорі дарування в межах своєї спеціальної дієздатності. При цьому законодавство не містить б-я обмежень щодо прийняття юр особами дару. Предметом договору дарування може бути б-я майно, не вилучене з товарообороту і яке може бути у власності особи, якій воно дарується. Належність дарування до односторонніх договорів аж ніяк не позбавляє його ознак двосторонньої угоди, для укладення якої необхідно волевиявлення двох сторін - дарувальника та обдарованої особи.

Це означає, що дарування вважається здійсненим за наявності волевиявлення обдарованої особи, висловленого у б-я формі. З моменту прийняття дарунка у обдарованого виникає право власності. Дарувальник, який передає річ через організації транспорту, зв'язку тощо для вручення її обдарованому, має право відмовитися від договору до вручення дарунка обдарованому. З укладенням договору дарування фактично припиняється юридичний зв'язок між сторонами. правила цивільного законодавства про форму угод дарування мають застосовуватися незалежно від характеру взаємовідносин їх суб'єктів. Не можуть вважатися даруванням виплати премій працівникам у порядку існуючої сист оплати праці, виплати в порядку соц захисту населення, приватизація громадянами держ майна на підставі приватизаційних сертифікатів тощо.


3. Розірвання договору дарування.

Ст.727 ЦК передбач розірвання з ініціативи дарувальника: 1)Щодо нерухом речей чи ін особливо цінного майна, якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини або дітей. 2)Якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірваня договору даруваня. 3) Якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайн цінність. 4)Якщо внаслідок недбалого ставленя обдаровуваного до речі,що становить історичн, науков, культурн цінність, ця річ може бути знищена або істотн пошкоджена. Обдарований може розірвати договір керуючись заг положенями про договір, договір може бути розірвано за рішеням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотн порушення договору другою стороною i в ін випадках, встановлених договором або законом. Істотним є порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди 2 сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні.


4. Договір ренти. Відмінність від договору довічного утримання.

За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в ін формі (ст. 731 ЦК). Договір ренти і довічного утримання укладаються в нотаріальній формі і підлягають державній реєстрації. Водночас між цими договорами існують і певні відмінності: 1)договір ренти може бути як укладеним на певн строк, так і безстроковим, сам же характер договору довічного утримання передбачає, що він діє протягом життя відчужувача; 2)за договором довічного утримання майно передається у власність набувача за надання утримання у вигляді харчування, догляду тощо, а за договором ренти одержувач ренти отримує задоволення від контрагента, як правило, у вигляді грошової форми, хоча це не виключає встановлення ренти у формі зустрічної передачі майна, виконання робіт чи надання послуг;

3)зобов'язання за договором довічного утримання набувач виконує постійно, тобто, як правило, здійснює щоденний догляд і нагляд за особою, яка потребує утримання. За договором ренти рентні платежі виплачуються за загальним правилом по закінченні кожного кварталу; 4)за прострочення виплати ренти платник зобов'язаний сплачувати одержувачеві %, суть договору довічного утримання таку форму відповідальності виключає; 5)одержувач ренти має право розірвати договір, якщо платник ренти прострочив її в виплату більш як на рік. За договором довічного утримання одержувач має право вимагати розірвання договору в б-я час, якщо доведе, що набувач неналежно виконує свої обов'язки; 6)якщо договір довічного утримання припиняється із смертю відчужувача, то виплата ренти не обмежується строком життя одержувача ренти, оскільки його права за строковим договором можуть перейти до спадкоємців.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Цивільне право 12

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.