План

1. Поняття технічного дослідження документів.

2. Правила роботи з документами під час слідчого огляду.

3. Виявлення підробок у документах.

4. Встановлення змісту зіпсованих і знищених документів.

5. Дослідження відбитків штампів і печаток.

6. Дослідження матеріалів документів.

7. Дослідження продукції множильної техніки.

8. Наукові засади трасології.

9. Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів.

10. Сліди рук.

11. Сліди ніг і взуття.

12. Сліди знарядь злому та інструментів. 

1. Поняття технічного дослідження документів.

Повне і всебічне технічне дослідження документів здійснюється під час проведення технічної експертизи - техніко-криміналістичного дослідження документів. Об'єктами дослідження є зміст документа, матеріали і знаряддя письма. Технічна експертизадокументів поділяється на експертизу реквізитів і експертизу матеріалів документівЕкспертиза реквізитів документіввирішує такі основні завдання:

встановлення особливостей виготовлення друкарських засобів і їх відбитків;

встановлення факту і способу внесення змін до документа (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток тощо);

Експертизою матеріалів документіввстановлюються рід, вид (інша класифікаційна категорія) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався (виготовлявся) документ (папір, барвники тощо), а також їх спільна родова (групова) належність.


2. Правила роботи з документами під час слідчого огляду.

Слідчий огляд документів - це слідча дія, яка проводиться слідчим на підставі і з дотриманням норм кримінально-процесуального закону, що полягає у вивченні документів за допомогою необхідних прийомів і засобів з метою виявлення і фіксації загальних даних документів, а також ознак і особливостей, що можуть свідчити про факт скоєння чи приховування скоєного злочину й обставини, що мають значення для справи. Загальні правила:

1) документи не слід підшивати в кримінальну справу, їх потрібно зберігати при справі в пакеті;

2) потрібно намагатися зберігати документи в розгорнутому вигляді; якщо ж формат не дозволяє це зробити, то складати можна тільки по старих складках (утворення нових може ускладнити вирішення низки питань експертом);

3) на пакеті з документами повинне бути зазначене точне найменування документа, що зберігається в ньому; якщо документ не має дати, номера або інших помітних ознак, то варто наводити слова, з яких він починається і якими закінчується;

4) написи на пакетах повинні робитися до того, як у пакети будуть складені документи, тому що на документах утворяться сліди надавлення від пишучого приладу, що можуть бути прийняті експертом за такі, що стосуються кримінальної справи;

5) на документах не можна робити будь-яких позначок (проставляти номера аркушів кримінальної справи, робити креслення тощо);

6) вивчаючи документи самостійно, пред'являючи їх під час допитів тощо, слідчий ні в якому разі не повинен користуватися в якості вказівки пишучими приладами, тому що навіть малопомітні або непомітні для неозброєного ока штрихи, що можуть при цьому утворитися, ускладнять проведення експертизи;

7) вилучаючи документи з підшивки, слідчий не повинний їх виривати;

8) при огляді і попередньому дослідженні проїзних квитків ні слідчий, ні спеціаліст не повинні застосовувати методи і засоби, що можуть якось зашкодити документу (не можна застосовувати міцні ультрафіолетові лампи, виявляти невидимі записи хімічними і механічними засобами й ін.);

9) без необхідності не слід пред'являти допитуваному оригінал документа, тому що він може бути навмисно їм пошкоджений, потрібно користуватися фотографічними копіями або ксерокопіями;

10) найбільш важливі документи потрібно зберігати, вивчати і пред'являти в поліетиленових пакетах таких розмірів, щоб у них документи містилися в розгорнутому вигляді; виймати їх із поліетиленових пакетів потрібно тільки у випадках особливої необхідності; перед тим, як помістити документ у пакет, документ варто просушити.

Спеціальними правилами рекомендується керуватися при поводженні з розірваними або старими документами, документами, що постраждали від вологості, впливу високої температури.


3. Виявлення підробок у документах.

Виріб документів може бути повної й часткової. Повна підробка містить у собі виготовлення або підбор всіх складових частин документа: паперу, бланка, рукописного тексту, удостоверительных засобів (підпису, печатки, штампи). Повній підробці найчастіше піддаються документи, що виготовляються примітивним способом, на чистих аркушах паперу (довідки, свідчення, посвідчення). Рідше підробляються повністю документи, що виготовляються типографським способом з різними захисними властивостями (фоновими сітками й ін.). При повній підробці документи виготовляють по з ответствующим зразкам (екземплярам справжніх документів). Однак, оскільки ніяка абсолютно точна підробка неможлива, у процесі виготовлення підроблених документів вони здобувають деякі відмітні ознаки (розходження з оригіналом), що дозволяють розпізнати підробку. Часткова підробка полягає у внесенні окремих змін у справжній документ. Такі зміни вносяться шляхом: 1) підчищення: 2) хімічного травлення тексту: 3) до писки, додрукування, виправлення тексту; 4) заміни частин документа (фотокартки, аркушів у багатосторінкових документах); 5) підробки підписів, відбитків печаток і штампів. Кожний із цих способів має свої розпізнавальні ознаки підробки. Ознаки підчищення. Підчищення полягає в механічному видаленні частини тексту (найчастіше окремих букв, цифр, штрихів) шляхом стирання гумкою або вискоблювання гострим предметом (лезом бритви, ножем і т.п. ). При цьому порушується поверхневий шар паперу, частина його віддаляється разом з підчет текстом, що. Ознаками підчищення є: скуйовдженість волокон поверхневого шару паперу, зміна глянцю поверхні паперу, зменшення товщини паперу в місці підчищення, порушення фонової сітки (у результаті підчищення її разом зі штрихами тексту), расплывы чорнила нового тексту, нанесеного на підчищене місце, залишки барвника штрихів підчищеного тексту.


4. Встановлення змісту зіпсованих і знищених документів.

Це техніко-криміналістична експертиза документів, коли встановлюють способи виготовлення документів та їх підробки, відновлюють вміст пошкоджених документів, досліджують матеріали документів (папір, барвники тощо). У судово-слідчій практиці інколи виникають випадки, коли документи, які мають важливе значення для встановлення істини, пошкоджені - тексти залиті, закреслені чи замазані певними барвниками. Можливість прочитання таких записів і обрання відповідних методів дослідження залежать від таких факторів: який барвник використовувався для виконання запису;який саме барвник було застосовано для пошкодження записів;з якого матеріалу виготовлено основу документа.

Виявлення залитих і закреслених текстівє можливим за допомогою огляду документа на просвіт або в косо-падаючому світлі. Позитивний результат може дати огляд з використанням світлофільтра того ж самого кольору, що й барвник, яким залитий текст документа. Закреслені тексти можуть бути встановлені за рельєфом штрихів на зворотньому боці документа. Виявлення записів на спалених документахмає свої особливості. Вплив високих температур на матеріал документа змінює його властивості. Так, при температурі близько 500 °С папір стає крихким і при доторканні руйнується. При такому стані документів виявити записи неможливо.

Відновити записи в документах стає можливим за умови, що вони були піддані температурі не більш ніж 150-250 °С. З такими документами необхідно поводитись дуже обережно. Дрібні шматочки вилучаються за допомогою гумової груші.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Криміналістика 10

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.