План

1. Судово-психологічна експертиза: предмет, компетенція та види

2. Методи судово-психологічної експертизи

Тест візуальною ретенції Бентона направлений на дослідження зорової пам'яті і проводиться за допомогою карток, на яких зображено одна або декілька простих фігур. Результат оцінюється числом правильно відтворених карток і загальним числом помилок. Додаткова якісна інформація виходить при класифікації помилок: пропусків або додавань, спотворень, наполегливого повторення одного і того ж, повороту і неправильного розміщення фігур, помилок в розмірі. За задумом автора тест направлений на встановлення просторового сприйняття, безпосереднього запам'ятовування і відеомоторного відтворення, мозкових уражень. До недоліків тесту відноситься нечіткість диференціації мозкових уражень. Застосування його доцільно з інтерпретацією на базі категорій і понять вітчизняної психології. Тест «форм Вендора» є візуально-моторним, направленим на виявлення мозкових уражень, визначення емоційних розладів. Дев'ять простих фігур пред'являються відразу на одній картці. Всього ж карток вісім. Випробовуваного просять скопіювати кожне зображення із зразка, що знаходиться перед ним. При аналізі підраховується час і характер виконання кожного завдання. До недоліків цього методу відноситься те, що його виконання, хоч і не залежить від здібностей до малювання, але пов'язано з умінням малювати.

Фахівцем-психологом, особливо в судово-психологічній експертизі дітей, застосуємо метод відтворення розповідей, який використовується для визначення рівня розуміння і запам'ятовування текстів, особливостей усної і письмової мови. Експерт-психолог заздалегідь заготовлює 12-15 текстів, надрукованих на машинці і наклеєних на картки, а також написаних дуже великим шрифтом на плакатах. Підбираються за змістом тексти різної трудності. Текст може зачитуватися самим експертом або безпосередньо випробовуваною особою. Потім останньому пропонується передати зміст тексту усно або письмово. Психологом аналізуються особливості читання, уваги, спостереження, фіксується відтворна розповідь. З його допомогою визначаються особливості механічного і аналітичного запам'ятовування і відповідне відтворення інформації і т.д. Для цієї ж мети можна використовувати і психологічний тест вітчизняного психолога Н.Н. Корнса.

В цілях експертного дослідження психологічних особливостей особи може використовуватися метод незавершених речень для дослідження уяви у осіб, що вивчаються. Є значна кількість модифікацій і варіантів цього методу. Найбільш застосовуючий в судово-психологічній експертизі «варіант Сакса», згідно якому випробовуваному пропонують 60 незавершених речень, які можуть бути розділені на 15 груп, що характеризують певним чином систему відносин що вивчається до сім'ї, до представників свого або протилежної статі, сексуальним питанням, своїм керівникам, друзям і ін. По кожній групі речень система відносин визначається як позитивна, негативна або байдужа. Практика показує, що цей метод придатний для різних видів психологічних експертиз.

Аналіз практики судово-психологічних експертиз, інших форм застосування психологічного знання показує високу ефективність стандартизованих як вітчизняних, так і зарубіжних опитувальників.

Будь-який опитувальник складається з набору певних питань, кожний з яких логічно пов'язаний з основною проблемою дослідження. Формулювання поставлених питань впливає на зміст відповідей. Формою питання бувають відкриті і закриті. Перші припускають відповідь вільний, своїми власними словами. Другі — представляють чіткі варіанти відповідей. Закриті питання бувають двох видів: дихотомічні, такі, що припускають два можливі варіанти відповіді, і альтернативні - що припускають єдину відповідь з декількох запропонованих. До запитальників пред'являється ряд вимог: вони повинні піддаватися статистичній обробці, допускати можливість інтерпретації, бути надійними і валідними (бути здатними змінювати предмет дослідження).

Останніми роками в експертній практиці набув широкого поширення особовий опитувальник Ганса Ю. Айзенка, який дозволяє визначити такі властивості особи, як екстра- і інтравертність. Не дивлячись на недостатньо обгрунтоване затвердження його автора про збіг типів вищої нервової діяльності і типів, виділених конкретно ним (екстравертів і інтравертів), його метод в комплексі з іншими може дозволити встановити важливі риси особи і бути для експерта-психолога досить інформативним.

Одним з тих, що самих вживаються в практиці судово-психологічної експертизи є багатостадійний особовий опитувальник, розроблений і випущений американськими психологами. З його допомогою можна отримати показники особливостей особи за десятьма основними шкалами, що відображають найбільш істотні комплекси симптомів, що свідчать про патологічні відхилення в психічній діяльності, і трьом, так званим шкалам валідності, що є способами перевірки недбалості, нерозуміння, симуляції, відношення до опитувальника. Вказаний опитувальник переведений і адаптований до нашої вітчизняної психології в трьох варіантах: 1) розроблений Ф.Б. Березіним і М.П. Мірошніченковим; 2) адаптований лабораторією медичної психології Санкт-Петербурзького науково-дослідного інституту ім. В.М. Бехтерева; 3) розроблений Л.Н. Собчик. Опитувальник позитивно зарекомендував себе в практиці судово-психологічних експертиз і особливо в комплексних судових психолого-психіатричних експертизах.

У експертних психологічних дослідженнях застосовують і опитувальника Р. Кеттела, за допомогою якого, за задумом творця, можна встановити 16 чинників, що характеризують структуру особи. Тут, проте, слід зазначити, що підхід до визначення структури особи у вітчизняній психології відрізняється від того, який пропонує Р. Кеттел, проте його опитувальник може використовуватися в судово-психологічній експертизі як хороший допоміжний інструмент для отримання інформації про конкретну особу. Інтерпретація ж цієї інформації повинна проводитися на базі теоретичних положень нашої психологічної науки.

Схожим з опитувальником, розробленим американськими ученими є психодіагностичний тест, розроблений В.М. Мельниковим і Л.Т. Ямпольськім. Він застосовний для групового і індивідуального опитування. Дані автори тесту як теоретична база його створення використовували запропоновані К.К. Платоновим чотири основні підструктури особи: 1) соціально-детерміновану (спрямованість, морально-етичні якості); 2) досвід (знання, навики, уміння); 3) індивідуальні особливості різних психологічних процесів; 4) біологічно детерміновану (конституційні особливості і темперамент). У судово-психологічній експертизі даний тест застосовний для обстеження осіб з психічними відхиленнями і педагогічно запущених. Відомості, отримані з його допомогою, є індивідуальними характеристиками і придатні для опису індивідуальних психологічних особливостей.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Судово-психологічна експертиза

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.