План

Вступ

1.Теоретичне питання

Види та порядок застосування фінансових санкцій (фінансової відповідальності).

Види фінансових санкцій.

Порядок застосування фінансових санкцій (фінансової відповідальності).

2. Ситуаційне завдання

ТОВ «Аскольд» подало скаргу в ДПА Київської обл. на дії працівників ДПІ м. В. В скарзі зазначалося, що податківцями незаконно та безпідставно була проведена позапланова документальна перевірка через два місяці після закінчення проведення планової перевірки. Працівники ДПІ мотивували свої дії тим, що їм стало достовірно відомо про реорганізацію ТОВ, яка проводиться цей час.

Яка відповідь ДПА на представлену скаргу?

Список використаної літератури

2. Порядок застосування фінансових санкцій (фінансової відповідальності).

Фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та застосовується згідно з Податковим кодексом та іншими законами. Фінансова відповідальність визначена у ч.2 ст. 111 Податкового кодексу України у вигляді фінансових санкцій (штрафів) та/або пені.

Штрафом (фінансовою санкцією, штрафною санкцією) називають податкову санкцію, яка стягується з платника податків за вчинення ним податкових правопорушень. Пенею називають податкову санкцію, яка стягується з платника податків за невчасне виконання покладених на нього зобов’язань.

Фінансові санкції застосовуються органами податкових служб в таких випадках порушення існуючого законодавства України:

при заниженні або приховуванні сум податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

при несвоєчасному виконанні податкових зобов’язань;

при несвоєчасному поданні або неподанні бухгалтерських звітностей, податкових декларацій, розрахунків, платіжних доручень та інших документів, пов’язаних із з розрахунками і сплатою податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

при неподанні аудиторських висновків;

при ухиленні від взяття на облік в податкових органах;

при ухиленні від подачі інформації про відкриття банківських рахунків;

при порушенні порядку зберігання бухгалтерських та інших документів, пов’язаних з оподаткуванням;

при неправильному веденні (неведенні) податкового та бухгалтерського обліків;

при порушеннях, які спрямовані на неправильне зарахування чи повернення податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

при невиконання банком рішення податкових служб по призупинення операцій платника податків або невиконання рішення про стягнення податків;

при невиконанні зобов’язань особами, які повинні здійснювати утримання та перерахунок податків, зборів та інших обов’язкових платежів в бюджет;

при порушенні порядку ведення бухгалтерського та податкового обліків, пов’язаних з розрахунком податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Платники податків, зборів та інших платежів за несвоєчасне подання закладам банку платіжних доручень на оплату податків підлягає фінансовій санкції в розмірі 10% від суми податку, збору або інших обов’язкових платежів, яка підлягає перерахуванню у відповідний бюджет. Дана санкція не може бути застосована органами податкової служби при наявності переплат по даному виду платежів.

За несвоєчасне подання чи неподання бухгалтерської звітності, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з розрахунком та сплатою податків, зборів, та інших обов’язкових платежів, платники податків можуть бути притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 10% від суми податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що підлягають оплаті.

Слід зазначити, що фінансові санкції, застосовуються щодо податків, інших платежів і внесків, за якими встановлено обов’язкове подання державним податковим адміністраціям податкових декларацій, розрахунків.

Неподання в орган податкової служби за місцем проживання обліку інформації про відкриття або закриття банківських рахунків тягне за собою штраф у розмірі від 20 до 100 неоподаткованих мінімумів прибутків громадян.

Керівники та інші посадові особи – платники податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які винні в порушенні порядку ведення податкового та бухгалтерського обліків, необхідних для розрахунків податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також для складання податкової звітності, притягуються органами податкової служби до відповідальності у вигляді штрафів у розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів прибутків громадян.

За несвоєчасне виконання закладами банків та іншими фінансово –кредитними установами розпорядження органів податкової служби про безспірне стягнення податків, зборів та інших обов’язкових платежів стягується пеня за кожний день прострочки (включаючи день оплати) в розмірах, встановлених законодавством по відношенню таких видів платежів.

Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених Податковим кодексом, не звільняє платників податків від обов’язку сплатити до бюджету належні суми податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, а також від застосування до них інших заходів, передбачених Податковим кодексом.

Граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов’язань, визначеним статтею 102 Податкового кодексу.

У разі вчинення платником податків двох або більше порушень законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо.

За одне податкове правопорушення контролюючий орган може застосувати тільки один вид штрафної (фінансової) санкції (штрафу), передбаченої Податковим кодексом та іншими законами України.

Фінансові санкції органами державної податкової служби застосовуються лише у разі донарахування за результатами перевірки суми податку, збору, обов’язкового платежу. Іншими словами, тільки встановлення недоїмки за певним податком може стати підставою для застосування фінансових санкцій. Не має значення, якщо буде виявлено недоплату недоїмки, що спричинило її виникнення. Для застосування фінансових санкцій не має значення також наявність умислу в діях відповідальних працівників підприємства.

Крім того, при застосуванні фінансових санкцій податкові органи повинні враховувати наявність переплати на конкретний вид платежу. Так, наприклад, якщо платник податків помилково нарахував і сплатив ПДВ з обороту, що має пільгу, і на таку саму або меншу суму помилився при нарахуванні ПДВ з іншого обороту, але загалом до бюджету від нього надійшов повний обсяг ПДВ, то немає підстав застосовувати до такого платника податків фінансові санкції.

Проте не може бути перешкодою для застосування фінансових санкцій податковою службою наявність недоїмки на один вид податку і одночасно переплати на інший вид. Не має значення переплата з іншого податку навіть у тому випадку, коли розмір її перевищує розмір недоїмки.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Податкове право

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.