План

1. Поняття, сутність та значення криміналістичної діагностики.

2. Поняття та класифікація ідентифікаційних ознак почерку.

3. Методи розслідування хабарництва.

Поняття, сутність та значення криміналістичної діагностики.

Криміналістична діагностика - це система знань про способи визначення обставин події злочину — час, місце, спосіб, сліди та інші обставини, що підлягають доказуванню в кримінальній справі. Коло питань криміналістичної діагностики чітко не може бути визначено, усе залежить від конкретно вчиненого злочинного діяння. Характерні питання з проблем криміналістичної діагностики є комплексним утворенням. Щодо способу визначення обставин події злочину, то за слідоутворюючим характером у практиці часто ставляться такі запитання з тематики криміналістичної діагностики: чи є на даному предметі сліди, який механізм утворення цих слідів, до якої групи (виду) належить предмет, що залишив слід, чи придатні сліди для ідентифікації слідоутворюючого об'єкта, в який час доби, пори року і в якому місці сталася подія, чи здатна особа завдяки своїй пам'яті ідентифікувати об'єкт.

Типовими питаннями криміналістичної діагностики з інших обставин, що підлягають доведенню в кримінальній справі, є: які мотиви, мета вчинення обвинуваченим злочину, хто є співучасниками вчинення злочинного діяння, установлення суб'єктивної сторони злочину — умисел чи необережність, їх форма. Процес криміналістичного діагностичного дослідження є експертним дослідженням і має свої особливі стадії: підготовчу, аналітичну, узагальнюючу, фіксування результатів. Стадія порівняння при експертному діагностичному дослідженні, як правило, відсутня. І це зрозуміло чому. Адже стадія порівняння є складовою методики криміналістичного ідентифікаційного дослідження, а завдання вказаного періоду експертного дослідження полягає в тому, щоб за комплексом ознак встановити збіг або розрізнення об'єктів.

Таким чином, криміналістична діагностика є різновидом експертних досліджень, спрямованих на вивчення природи матеріального об'єкта, явища процесу, події, системи, що підлягають доведенню в кримінальній справі про злочин.

Прагнучи охопити широке коло матеріальних змін, викликаних подією злочину за оточуючої обстановці, пропонувалося ділити сліди за такою схемою: сліди чоловіки й різні сліди, належать до ним як сліди відображення, а й будь-які інші сліди – сліди від горючих речовин, сліди підробки документів, висувалися пропозиції створити класифікацію матеріальних слідів, здатну відобразити багатоваріантність дій злочинця домашніх подій при цьому пропонувалося класифікувати ці сліди на сліди дії і сліди переміщення Р.С. Бєлкін, зазначаючи можливість класифікації матеріальних слідів різноманітні підставах і у вигляді, що й джерелом є злочин (відбиваний об'єкт), склад якого є підвалинами класифікації кримінальне право, запропонував за аналогією ділити сліди на: сліди крадіжок, сліди розбою, сліди вбивства, згвалтування. У цьому їм допускалася можливість дробової класифікації за способом кожного виду злочинів.

Для криміналістичної діагностики велике значення мала тенденція розширення кола об'єктів –матеріальних, інформації. Відходячи від традиційного трактування сліду як відображення, криміналісти запропонували такі розподіл матеріальних слідів злочину: сліди – відображення, сліди – предмети, слідства.

Уявлення матеріальної обстановки місця злочину за ролі структури та діагностування її з позиції підходу покликані забезпечити як аналіз кожного з елементів системи, і всієї системи загалом. Як елементів виступають сліди, трактується у разі досить. Цим поняттям присистемний підхід позначають всяке на зміну структури матеріальної обстановки, який виник у результаті злочинного події та це здатне нести інформацію у механізмі злочину. При діагностичному вивченні матеріальної обстановки місця події як структури важливе значення мають чинники простору й часу. З позицій такий підхід можна знайти й зафіксувати всі ті ознаки, які свідчить про що відбулися змінах. Ці ознаки виявляються шляхом зіставлення початкового стану структури з її станом як системою, що відбиває подія злочину. Поруч із речовими доказами (речової обстановкою), уявними як матеріальних предметів, об'єктами діагностування можуть і моделі цих предметів. Так, неможливо вилучити і зберегти багатьох видів відбиття у тому натуральному вигляді викликають необхідність виготовлення зліпків та інших копій. У разі можна спілкуватися з достатньою підставою про набуття моделі речового доказу, причому моделі предметної (на відміну від логічного, математичної). Ведучи мову про такий моделі у інформаційному плані, слід зазначити головне – вона може відтворювати певні ознаки оригіналу, переважно геометричне. Разом про те під час моделювання можливо якісну зміну інформації, переклад негативного відображення в позитивну модель. Приміром, копія (гіпсовий зліпок), одержуючи з об'ємного сліду взуття у ґрунті, є модель підошовної частини взуття, залишив слід, з якою нічого очікувати проводитися зіставлення. Отримавши копію слідо-зразків об'єкта, стає можливим вивчати його ознаки над вигляді їх відображення, а безпосередньо. До того ж нова модель дозволяє судити як слід об'єкті, а й механізм слідорошуку. Отже, пізнавальна функція моделі залежить від того, що вона (модель) стає предметом носієм інформації про слід, яке піддається копіювання.

Розглядаючи похідні речові докази на ролі матеріальних носіїв інформації, слід особливо наголосити, що й виготовлення складає основі наукових методів із застосуванням сучасних засобів і спеціально розроблених прийомів, з усіх вимог процесуального закону. Слід торкнутися є ще однією категорії матеріальних носіїв, необхідність яких може виникнути під час діагностування, - зразків порівнювати. Це може бути зразки об'єктів, проти яких поставлені питання про їхнє стані цей час, відмінність від початкового стану, причинах змін. У разі як зразки порівнювати можуть фігурувати пломби, замикаючі устрою. Це могли мити зразки порівнювати при діагностиці дії, зокрема злочинного (наприклад, виготовлення підроблених грошових знаків чи цінних паперів), та інших. Підсумовуючи вищевикладеному, можна зробити висновок у тому, що на посаді предметів – матеріальних носіїв криміналістики значимої інформації, як об'єктів криміналістичної діагностики можуть фігурувати:

-речові докази, зокрема предмета, гармати, кошти, пов'язані з скоєнням злочини і обставинами, підлягають встановленню;

-сліди як різновид речові докази, уявлення собою відображення ознак залишили їх об'єктів і механізму етапі їх утворення;

-речовинна обстановка місця події загалом, куди входять об'єкти першої та другої групи;

-матеріальні об'єкти речові докази (слідів), їх копій;

-об'єкти у складі перелічених, які мають статусу речового доказу, але можуть бути об'єктами для оперативного дослідження чи перейти до розряду речові докази;зразки, призначені для порівняльного дослідження.

Як відомо, уявлення про об'єкти і явищах навколишньої дійсності, які сприймаються з допомогою органів почуттів, здійснюються у вигляді образів. Прийняття і зацікавленість у мозку образи предметів і явищ мають певної просторової і структурної виразністю. Ці образи здатні відбивати властивості предметів і явищ як і статичному, і у динамічному їхньому фінансовому стані. Поруч із розглянутим предметної формою, у процесі є ще три форми фіксації доказової інформації:

а) вербальна (словесна), технічними прийомами якої слугують протоколювання і звукозапис;

б)наглядова, реалізована при фотографуванні, кінозйомці, відеозапису;

в)графіко-аналітична, здійснювана шляхом відображення об'єкта з допомогою схематичних і масштабних планів, креслень, замальовок.

Отже, при криміналістичної діагностиці можна використовувати матеріальні носії інформації в всіх його чотирьох формах: предметної, вербальної,графіко-аналітична,наглядова. Кожна з наведених форм має плюси та "мінуси, кожна має бути аналізована, зокрема з погляду її достовірності, що становить неї давав першої стадії методики експертного діагностичного дослідження.

Наприкінці слід наголосити, що ухвалено рішення діагностичних завдань, на відміну від ідентифікаційних і класифікаційних, частіше вимагає уявлення додаткових матеріалів, необхідність яких виникає принаймні діагностування. Така необхідність може стосуватися проведення слідчого експерименту, повторного огляду місця події, його реконструкції, допиту осіб для уточнення їх показань та інших.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Криміналістика 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.