Зміст

Вступ

1. Криміналістична характеристика податкових злочинів

2. Розслідування податкових злочинів

3. Порушення кримінальної справи

4. Організаційно-тактичні досудові дії слідчого

Висновки

Список використаних джерел 

4. Організаційно-тактичні досудові дії слідчого

Досудова діяльність слідчого після порушення кримінальної справи включає планування, оперативно-розшукові заходи, організаційні та слідчі дії.

Вся діяльність слідчого здійснюється в рамках типових ситуацій. Перша ситуація, названа вище, є найбільш сприятливою, загальною, версія стосується встановлення причини ухилення: а) матеріально-фінансова неспроможність платника податків; б) розкрадання податків та інших обов’язкових платежів шляхом привласнення, розтрати; в) наявність бухгалтерських помилок. В основу планування загальних версій може бути покладена не причина ухилення, а спосіб. Тоді приблизні загальні версії можуть бути такими: а) приховування оподатковуваного прибутку здійснюється за рахунок заниження виторгу в обліково-звітних документах. Останнє реалізується шляхом заниження ціни товару, що продається, оплати товару бартером, фальсифікації записів у первинних документах; б) приховування здійснюється внаслідок зниження кількості об’єктів оподаткування або приховування від обліку взагалі (використання комерційної діяльності, не передбаченої статутом, заниження кількості торговельних точок та ін.).

Окремі версії залежать від конкретних обставин справи, в будь-якому разі їх можна будувати за особами, оскільки суб’єктами ухилення від сплати податків шляхом приховування прибутку, виторгу і фальсифікації первинних облікових і звітних документів є керівник, головний бухгалтер і бухгалтер підприємства.

Початковими слідчими діями є виїмка, огляд, допит, обшук, конфіскація майна, затримання. До числа наступних відносять експертизу.

З виїмки документів розпочинається слідство, якщо злочинцям відомі факти попередньої перевірки і порушення кримінальної справи. Якщо перевірка проводилась негласно і злочинці не мають інформації про це, то замість виїмки доцільно проводити обшук у службових приміщеннях бухгалтерії, сховищах документів. Раптовий обшук дозволяє запобігти махінаціям по приховуванню документів, знищенню їх злочинцями. Виїмка припускає вилучення відомих документів, що зберігаються у відомому місці. При обшуку в приміщенні одночасно проводяться особистий обшук і обшук робочих місць осіб, котрі знаходяться в приміщенні, що є більш ефективним, ніж виїмка. Обшук і виїмка проводяться на загальних підставах, з додержанням відомої тактики і процесуальних вимог.

Огляд проводиться головним чином щодо вилучених документів у кабінеті слідчого за участю фахівця. Слідчий при огляді вирішує питання про належність і допустимість, тобто використання документа в доказуванні. При цьому звертають увагу на таке: які факти, обставини підтверджують документ; як він виконаний, в який спосіб, які в ньому є зміни. Розглянуті документи залучають як речові докази до кримінальної справи.

Огляд місця події проводиться відразу ж після виїмки, при цьому, крім документів, оглядається техніка, інформація на жорстких і м’яких дисках у разі потреби копіюється, а м’які дискети вилучаються. З’ясовуються обставини захисту комп’ютерної техніки, яка фірма обслуговує техніку, зміст договору, чи користується підприємство зв’язком Інтернет, яким є шифри входу і збереження інформації.

Допит підозрюваних доцільно відкласти до тих пір, доки слідчий не збере достатню інформацію для результативного спілкування. Тому спочатку допитують свідків: товаришів по службі, знайомих, родичів, співробітників взаємопов’язаних підприємств по комерції, виробництву, податкових інспекторів, працівників ВВС за місцем проживання платників податків.

Відомості, що цікавлять слідство при розслідуванні ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів, повинні стосуватися причин ухилення, способів ухилення, фінансово-матеріального стану підприємств (чи одержують співробітники зарплату, яке майно придбає керівництво та інші відомості про фінансово-господарську діяльність підприємства).

Обшук є ефективним, якщо він проводиться раптово. Так, якщо слідство розпочинається з обшуку службових приміщень, робочого місця підозрюваних, корисно одночасно проводити обшук за місцем проживання, на дачі; накладати арешт на майно, а при наявності достатніх підстав затримувати підозрюваного, щоб виключити вплив останнього на співучасників, котрі перебувають на волі. Якщо підозрюваний перебуває на волі під підпискою про невиїзд, слідчий доручає органу дізнання вести оперативне спостереження за його діями, відслідковувати і документувати зв’язки, прослуховувати телефонні розмови. Обов’язково проводяться опис майна і накладення арешту на нього.

До наступних слідчих дій належать проведення судових експертиз: судово-економічної, судово-товарознавчої і криміналістичної. Серед криміналістичних експертиз особливе місце посідають техніко-криміналістичне дослідження комп’ютерних засобів та засобів комунікації (телефонів з автовідповідачами, локальних комп’ютерних мереж)

[2, с. 447-449].

Підготовка матеріалів і проведення експертиз здійснюються відповідно до кримінально-процесуального закону, Закону «Про судову експертизу», інструкцій і методичних розробок.


Висновки

Податкове законодавство визначає порядок і строки сплати відповідного податку. Діяннями з ухиленні від сплати податків є неподання податкових декларацій, приховування об’єктів оподаткування. Неподання податкових декларацій характеризується тим, що службові особи суб’єкта підприємницької діяльності та фізичні особи у встановлений законом строк не подають до територіальних податкових адміністрацій відповідні податкові декларації та розрахунки, маючи на меті ухилення від сплати податків.

На платників податків покладається відповідальність за правильне обчислення, своєчасність сплати податків і дотримання законодавства про оподаткування, за порушення якого, залежно від ступеня суспільної небезпеки і розміру спричинених матеріальних збитків, передбачається адміністративна відповідальність (ст. 1641 КпАП «Ухилення від подання декларації про доходи», ст. 1651 КпАП «Ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України платника обов’язкових страхових внесків та порушення порядку обчислення і сплати внесків на соціальне страхування») та кримінальна відповідальність (ст. 212 КК)[4, с. 486].

Спосіб вчинення злочинів цього виду – це ухилення від сплати обов’язкових платежів шляхом злочинних операцій з бухгалтерськими документами, зокрема: а) завищення в первинних або звітних документах даних про матеріальні витрати; б) завищення в первинних або звітних документах даних про виторг; в) заниження (приховування) об’єкта оподаткування; г) приховування прибутку за змовою з керівниками підприємства, що користуються пільгами по оподаткуванню.

Слідові картину утворюють матеріальні сліди злочинних операцій з бухгалтерськими та іншими документами, що відображують діяльність підприємства, організації. Тут може бути як інтелектуальне, так і матеріальне підроблення (виготовлення нових фальшивих документів, внесення будь-яких виправлень в існуючі).

Коло суб’єктів злочину обмежене, як правило, це «тандем» - керівник підприємства і головний бухгалтер. Злочинці характеризуються високим соціальним статусом, міцною установкою на досягнення поставленої мети, жорстким розподілом ролей у злочинній групі, розгалуженим соціальним зв’язком з державними і комерційними структурами.

До кола членів злочинних гру входять касири, економісти та інші особи з управлінського апарату. Однак роль їх у вчиненні злочинів обмежена, вони лише можуть здогадуватися про справжній прибуток, механізм приховування злочину.


Список використаних джерел

1. Див.: Українське право. 1997. № 2 (7).

2. Салтевський М. В. Криміналістика. Підручник: У 2. Ч 2. – Харків: Консум, 2001.

3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року.

4. Шепітько В. Ю. Криміналістика, Видавничий Дім «Ін Юре», Київ, 2004.

5. Кримінально-процесуальний кодекс України (Затверджений Законом від 28.12.60 (1000-05) ВВР, 1961, № 2 ст. 15).

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудна 1984 року.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Криміналістика 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.