Зміст

Вступ

1. Криміналістична характеристика податкових злочинів

2. Розслідування податкових злочинів

3. Порушення кримінальної справи

4. Організаційно-тактичні досудові дії слідчого

Висновки

Список використаних джерел 

3. Порушення кримінальної справи

При виявленні ознак податкового злочину зустрічаються дві типові ситуації: а) платник податків явно ухиляється від сплати податків та інших обов’язкових платежів, тобто ознаки протиправної дії суб’єкта очевидні; б) платник податків справно сплачує податки та інші обов’язкові платежі, але значно зменшує суму, ніж це потрібно за законом. При цьому він приховує він приховує об’єкт оподаткування або його справжні розміри (приховує вид діяльності, реальний прибуток).

У першому випадку справу порушують за фактом виявлення ознак злочину, інформація щодо них надходить у правоохоронні органи від офіційних органів, відповідальних за збирання податків і платежів. У другому випадку кримінальну справу порушують за матеріалами оперативних розробок або перевірок, здійснюваних контрольно-ревізійними і податковими державними структурами.

Як у першому, так і у другому випадку проводиться попередня перевірка, але різна за змістом і суб’єктами її здійснення. Оскільки заяви і повідомлення надходять у прокуратуру або орган дізнання, то перевірку проводить прокурор, слідчий або дізнавач. Якщо в повідомленні досить ознак злочину, а додані документи підтверджують їх реальність, слідчий порушує кримінальну справу і розпочинає розслідування. Якщо ж у повідомленнях є вказівка на ознаки злочину, але вони не підтверджені документами, що додаються, або сукупність їх не дозволяє судити про наявність злочину, слідчий призначає дослідчу перевірку. Звичайно він проводить її за допомогою гласних (ревізія, відібрання пояснень, витребування документів) або негласних заходів, здійснення яких доручає дізнавачу. План попередньої перевірки слідчий складає разом з органом дізнання.

Зібрані органом дізнання матеріали попередньої перевірки передаються слідчому, останній оцінює їх достатність і приймає одне з таких рішень: або порушити кримінальну справу, або продовжити перевірку, або припинити її.

Матеріали попередньої перевірки – це результат гласної і негласної діяльності. Всі вони концентруються в слідчого, котрий сам або разом із прокурором (начальником слідчого відділу) аналізує їх і приймає відповідне рішення в порядку ст. 97 КПК.

Одержану первинну інформацію з метою її аналізу корисно групувати за джерелами: а) джерела, одержані гласними організаційно тактичними діями слідчого (повідомлення, витребувані документи, дані огляду місця події, ревізій); б) джерела, одержані негласно, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів (дані інструментального спостереження, документування, зняття інформації з мереж зв’язку і т. под.) [2, с. 445-446].

У необхідних випадках доручається проведення додаткової та повторної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності господарюючих суб’єктів, з яким підприємство, що перевіряється, мало взаємовідносини; призначення відповідних судових експертиз.

Слідча ситуація, при якій інформація про факт ухилення від вплати податків отримана внаслідок розслідування інших злочинів, відрізняється тим, що вона має елемент раптовості, який особливо важливо використовувати в умовах обмеженого обсягу доказової інформації. Основними завданнями, що випливають з даної ситуації, є виявлення, витребування, вилучення необхідних документів первинного обліку, бухгалтерських реєстрів та інших документів як інформації про вчинений злочин [4, с. 493].

Оцінка інформації здійснюється на основі закону достатньої підстави: «якщо то… то це». Однак жодного зв’язку між причиною і наслідком не існує, він звичайно виражається імовірністю. Тому, щоб стверджувати яким є наслідок (подія, факт), збільшують кількість умов, обставин, що характеризують його. Суб’єктивна оцінка констатує вид і форму зв’язку: об’єктивний і суб’єктивний, груповий та індивідуальний.

Результати попередньої перевірки створюють інформаційне поле, оцінюючи яке, можна сконструювати такі ситуації: 1) є достатні дані про наявність відкритого податкового злочину; 2) є достатні дані про прихований податковий злочин; 3) достатніх ознак про відкритий або прихований податковий злочин немає; 4) ознак про відкритий або прихований податковий злочин немає.

Відповідно до цих ситуацій слідчий приймає процесуальні рішення: у разі першої і другої ситуації порушує кримінальну справу, а в разі третьої – продовжує дослідчу перевірку, а при виникненні четвертої ситуації відмовляє в порушенні кримінальної справи [2, с. 445-446].

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Криміналістика 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.