Теоретико-методичні основи навчання молодших школярів розв’язування текстових задач та розв’язування складених задач

План

1. Система складених текстових задач курсу математики початкових класів.

2. Теоретико-методичні основи підготовчої роботи до введення першої текстової складеної задачі.

3. Теоретико-методичні основи введення першої текстової складеної задачі. Різні методичні підходи до розв’язання цього питання.

4. Теоретико-методичні основи розвитку уявлень учнів про складену текстову задачу та процес її розв’язування. Розвиток умінь учнів розв'язувати складені текстові задачі.

5. Теоретико-методичні основи навчання учнів розв'язувати типові складені задачі на знаходження четвертого пропорційного, на пропорційний поділ, на знаходження невідомого за двома різницями, на знаходження середнього арифметичного, на складне правило трьох.

6. Теоретико-методичні основи навчання учнів розв'язувати задачі з типовим конкретним змістом та сюжетом.

7. Теоретико-методичні основи навчання учнів розв'язувати задачі з логічним навантаженням.

3) вправи на аналіз задач різними способами, які можна підкріпити для особистісної зорієнтованості навчального процесу для дітей зі слабо розвиненим абстрактним мисленням відповідними графічними зображеннями (вони запропоновані М.Богдановичем, М.Козак і Я.Королем). Зазначимо, що вчитель не повинен надавати перевагу ні аналітичному, ні синтетичному способові аналізу, бо універсалізація суперечить особистісно-зорієнтованому підходу. Відповідні графічні зображення різних способів аналізу задач представлені на малюнках №№ 1 і 2 для задачі “Купили 60 кг помідорів. Десяту частину помідорів залишили для їжі, а решту засолили у 18 однакових банках. Скільки кілограмів помідорів поклали у кожну банку?”;

Малюнок 1.

Малюнок 2.

4) складання задач за схемами аналітичного чи синтетичного способу аналізу задач;

5) вправи, в яких потрібно проаналізувати задачу та скласти графічне зображення цього аналізу;

6) вправи на аналіз задачі з допомогою графічного зображення з вказівкою плану розв'язування так, як це представлено на малюнку № 3 для задачі: «Посадили 8 дубків і 3 ряди саджанців ялин по 18 саджанців у кожному ряду. Скільки всього дерев посадили?».

Малюнок 3.

Формування умінь учнів розв'язувати складені задачі розпочинається після введення першої складеної текстової задачі і продовжується протягом всього періоду вивчення математики у початкових класах.

Проаналізувавши методичні посібники для вчителів, наявні підручники з математики для початкових класів, можна встановити, що для формування вказаних умінь використовується система вправ. Вона включає до свого складу принаймні наступні завдання:

1) розв’язування задач різних типів і видів;

2) вправи, основне призначення яких полягає в тому, щоб ознайомити дітей із загальними правилами роботи над задачею. Вивчення досвіду роботи вчителів свідчить, що вони з цією метою використовують різноманітні пам’ятки, одна з яких представлена у таблиці № 9. Спочатку така пам’ятка може висіти в класі, а потім її потрібно зняти, дозволивши користуватися нею лише тим дітям, які без неї не можуть самостійно розв’язати вказану задачу;

Таблиця № 9.

Пам’ятка «Як працювати над задачею»

1. Уважно прочитай задачу!
2. З’ясуй незрозумілі слова!

3. Виділи умову задачі!

4. Уважно прочитай запитання і поміркуй, що слід знати, щоб дати відповідь на нього!

5. Подумай, що означає кожне число в задачі!

6. Який існує зв’язок між даними задачі?

7. Як пов’язані між собою дані та шукане?

8. Проаналізуй задачу!
9. Наміть план розв'язування!
10. Якщо план намітити не вдалося, то зроби короткий запис умови задачі!

11. Чи можна тепер дати відповідь на запитання задачі?

12. Оформи розв’язання задачі вказаним способом!

13. Перевір відповідь задачі!

14. Подумай, чи є інші способи розв’язання задачі!

1)повторне розв'язування тих самих задач через певний проміжок часу;

4) завдання, в яких потрібно у розв’язаній задачі змінити числові дані чи шукану величину (наприклад: заміни кількість білих кролів; заміни число 9 іншим; заміни шукане тощо);

5) завдання, в яких запитання слід замінити таким новим, для якого задається нове запитання або вказується, які зміни необхідно внести до запитання;

6) вправи, в яких після розв’язання задачі пропонується змінити сюжет задачі, зберігши задані числа (можливо відповідно до індивідуальних особливостей школярів з метою особистісної орієнтації навчального процесу задати новий сюжет чи дозволити обрати його довільно);

7) завдання, в яких учням пропонується замінити наявні у даній задачі зв’язки замінити іншими, коли вони вказані чи не вказані;

8)вправи, в яких перед учнями ставиться завдання на поступове ускладнення задачі завдяки збільшенню числових даних у задачі або включенню нових зв’язків між даними. (приклад такого ускладнення представлено у таблиці № 10);

Таблиця № 10. Ускладнення задач

Задачі Вказівки на вид ускладнень
Турист за день пройшов 10 км пішки та проїхав 240 км на автомобілі.
Яку відстань подолав турист за день?
Зміни задачу так, щоб було задано швидкість і час руху пішки!
Турист йшов 2 год зі швидкістю 5 км/год і проїхав 240 км на автомобілі.
Яку відстань подолав турист за день?
Зміни задачу так, щоб було задано швидкість і час руху пішки та автомобілем!
Турист йшов 2 год зі швидкістю 5 км/год та їхав автомобілем 4 години із швидкістю 60 км/год. Яку відстань подолав турист за день? Зміни задачу так, щоб було невідомо час руху автомобілем!
Турист пішки йшов 2 години зі швидкістю 5 км/год, а їхав на автомобілі на 2 години більше зі швидкістю 60 км/год.
Яку відстань подолав турист за день?

9) розв’язування задач різними способами; 10) вправи, в яких після розв’язання задачі пропонується скласти вираз, пояснивши, що означає кожне число чи вираз;

11) завдання на складання задач, які можуть бути принаймні наступних видів: а) на зазначену дію; б) за поданим розв’язанням; в) за заданим виразом чи рівнянням; г) із вказаною залежністю між величинами; д) із вказівкою на вид чи тип задачі; е) на складання обернених задач; є) за числовими даними; ж) за малюнком; з) за схемою тощо;

12) вправи на порівняння задач;

13) завдання на складання плану розв’язання задачі;

14) вправи, в яких потрібно провести аналіз задачі;

15) завдання, в яких слід розв’язати задачі за поданим планом.


5. Теоретико-методичні основи навчання учнів розв'язувати типові складені задачі на знаходження четвертого пропорційного, на пропорційний поділ, на знаходження невідомого за двома різницями, на знаходження середнього арифметичного, на складне правило трьох

1. Типова складена задача, на знаходження четвертого пропорційного

Підготовча робота

1. Формування уявлень про всі види величин, що розглядаються в курсі математики початкових класів.

2. Повторення відомостей про величини, які будуть зустрічатися.

Величини, що перебувають у пропорційній залежності

Ціна Кількість Вартість
Швидкість Час Відстань
Маса 1 предмета Кількість Загальна маса
Продуктивність праці Час роботи Загальна виконана робота
Витрата тканини на 1 м Кількість речей Загальна витрата
Щоденна заробітна плата Кількість днів Загальна заробітна плата
Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 40

Безкоштовна робота

Закрити

Теоретико-методичні основи навчання молодших школярів розв’язування текстових задач та розв’язування складених задач

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.