План

1. Суть і структура трудової діяльності людини.

2. Суть, види та психологічна структура трудових дій людини.

3. Підходи до формування трудових дій та інших елементів трудової діяльності в учнів.

3. Підходи до формування трудових дій та інших елементів трудової діяльності в учнів

Навчання трудовим діям не зводиться лише до формування робочих дій. Спочатку формуються розумові дії з розвитку мислення. Це означає, що в процесі практичної роботи на верстатах або іншому обладнанні навчання слід починати з розвитку мислення учня.

Мал. 1.3.1. Класифікація видів дій

Образ формується в результаті дій суб’єкта. Таким чином, керувати формуванням образу можна лише безпосередньо діями. Навчання і виховання – спеціально організовані види спільної діяльності вчителя і учнів, в процесі якої останні засвоюють досвід попередніх поколінь. В основу структури змісту трудового навчання покладена побудована модель предметної структури трудового процесу й актуальної структури трудової діяльності. Тобто в змісті трудового навчання передбачаються знання про елементи трудової діяльності: 1) про працю людини (фізичні й розумові дії); 2) про засоби праці (обладнання, машини, інструменти, пристрої); 3) про предмети праці (сировину, матеріали, напівфабрикати); 4) про об’єктивні зв’язки і відношення: технологічні − зв’язки предметів і засобів праці, способи перетворення предметів у продукти праці; організаційні – зв’язки впорядкованості елементів процесу, в тому числі й між людиною праці і трудовим процесом, узятим у цілому; економічні – зв’язки між людьми в процесі і з приводу процесу виробництва.

Людина, усвідомивши (поставивши) мету своєї визначеної діяльності, вивчає (враховує) умови і ставить завдання. Далі її діяльність зводиться до вирішення цього завдання, яке вимагає обдумування, вибору стратегії, складання конкретного плану, вибору способу і, нарешті, виконання необхідних дій.

Стосовно процесу формування трудової діяльності учнів можна вказати на такі основні етапи: засвоєння необхідних теоретичних знань; вправи; закріплення і корекція основних дій, практична робота.

Психологічна структура трудової діяльності, розглянута вище, в багатьох випадках визначає специфіку методів навчання. Практичний характер знань, система трудових навичок і вмінь роблять провідним, домінуючим методом вправи. Формування ж технічного та технологічного мислення підсилює роль технічних та виробничих задач, лабораторних і лабораторно-практичних робіт, дослідів, роботи з науково-технічною літературою тощо. В залежності від виду праці, який вивчається (технічна, обслуговуюча, сільськогосподарська тощо) і профілю трудового та професійного навчання (деревообробка, металообробка, електротехніка, швейна справа, кулінарія, слюсар, столяр, токар, швачка, закрійник, кухар і т.д.) в учнів формується система спеціальних вмінь і навичок – ручних, машинно-ручних та ін. Але, крім цього, у школярів повинна бути сформована система загальнотрудових і загальновиробничих вмінь і навичок, які необхідні для трудової політехнічної освіти майбутніх працівників народного господарства.

Щоб сформувати в учнів вміння, необхідно підготувати їх до швидкого, точного і усвідомленого виконання відповідної дії або сукупності дій. Цей процес включає в себе активну діяльність самих учнів (спостереження, вивчення технічної і технологічної документації, вирішення технічних задач, вправи і т.д.), спрямовану вчителем (пояснення, показ, виправлення помилок в діях учнів, виховання охайності, відповідальності, дисциплінованості, розвиток пам’яті, технічного мислення, просторової і творчої уяви, точності, координації рухів і т.д.). Формування навичок – складний процес, який приводить до того, що учень може автоматично (але під контролем свідомості) виконувати відповідні дії. Це питання детально буде розглянуто нами на наступних лекціях.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Психологічні основи трудової діяльності людини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.