План

1. Студентське самоврядування як форма реалізації суб’єктивного права студентів

2. Проблеми функціонування студентського самоврядування в контексті Болонського процесу в Україні

Використана література

Студентське самоврядування як форма реалізації суб’єктивного права студентів

Студентство як складова частина молоді становить собою специфічну соціальну групу, що характеризує особливий спосіб життя, умови навчальної праці і побуту. Значна більшість студентів живе у великих містах або поблизу них, багато з них мешкають у гуртожитках, завдяки чому виникає єдність студентського побуту, формуються спільні інтереси, студентські традиції, світогляд тощо, цілком певні спеціальні якості та своєрідна роль в історичному розвитку суспільних відносин. [5]

Студентське самоврядування – це добровільне об'єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів студентства. [5]

Самоврядування – самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, що визначається ректоратом, деканатами і здійснюється молоддю, дозволяє залучати енергію її на вдосконалення навчального процесу і разом з тим уникати суб'єктивізму при прийнятті рішень.[5]

Відповідно до закону України „Про вищу освіту” у вищих навчальних закладах створюються органи студентського самоврядування, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. [5]

Самоврядування у вищому навчальному закладі – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладам, яка визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами.[3]

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

• забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;

• забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

• сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;

• сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

• організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

• сприяння працевлаштуванню випускників;

• участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. [3]

Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах Франції, Великої Британії та Північної Ірландії, в основному, зорієнтоване на:

- захист інтересів студентів на всіх рівнях вищої освіти;

- реалізацію студентських ініціатив в навчально-виховному процесі, а також в науковій, професійній, культурній та інших соціальних сферах діяльності;

- підвищення ефективності взаємодії між студентами та університетською адміністрацією;

- забезпечення студентських прав і свобод у відповідності до громадянських норм, що діють у суспільстві;

- співпрацю з державними та місцевими органами влади;

- організацію побуту, різноманітних форм дозвілля, подорожей, працевлаштував-ня студентів;

- створення нового інформаційного простору для студентів університету та їх зв'язок із світовими інформаційними джерелами [2, С. 244-252].

Основними завданнями студентського самоврядування в Україні у зв’язку з приєднанням до Болонського процесу повинні бути:

1. Сприяння забезпеченню рівних умов доступу громадян до вищої освіти.

2. Забезпечення і захист прав та інтересів членів академічної громади, зокрема стосовно організації навчального процесу.

3. Сприяння навчальній, науковій, громадській і творчій діяльності членів академічної громади, їхнім заняттям фізкультурою та аматорським спортом.

4. Сприяння покращанню умов проживання і відпочинку членів академічної громади.

5. Сприяння діяльності гуртків, товариств, клубів за інтересами, громадських організацій та інших добровільних об’єднань членів академічної громади відповідного вищого навчального закладу.

6. Організація співпраці з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів.

7. Сприяння міжнародній мобільності членів академічної громади.

8. Сприяння працевлаштуванню випускників.[1, C.383]

Iнтеграція України у Європейське співтовариство та перехід до ринкової економіки, безумовно, глибоко зачіпають всі складові освітньої галузі, вимагають її демократизації у принципах Болонського процесу студентство розглядається як партнер.

B нових умовах переходу до постіндустріального розвитку України, формування інформаційного суспільства молодіжна політика української держави і, в першу чергу, забезпечення молоді права на освіту посідає пріоритетне місце.

Cтудентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.

Студентське самоврядування сприяє задоволенню молодіжних потреб, реалізації студентських інтересів, є середовищем спілкування і взаємодії молоді. Необхідно враховувати, що в студентському “суспільстві” діють крім загальноприйнятих законів, норм поведінки специфічні норми і правила, права і свободи, обов'язки і відповідальність.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої освіти

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.