ПЛАН

1. Адаптація студентів до навчання у ВНЗ

2. Вплив факторія ВНЗ на особу першокурсника

3. Самовизначення студента стосовно навчання

ЛІТЕРАТУРА

1. Адаптація студентів до навчання у ВНЗ

Вступ до вищого навчального закладу – значна подія в житті молодої людини, адже це її перший власне самостійний крок і початок відповідального етапу життя. Молоді люди у перші тижні навчання відчувають задоволення від досягнення важливої мети та покладають серйозні надії на те, що зможуть ефективно навчатися і, тим самим, готуватися до важливої професійної діяльності. Однак трохи згодом значна кількість першокурсників починає відчувати певні дискомфортні переживання, основною причиною яких є труднощі, що виникають під час навчання.

Для успішного вирішення багатьох студентських проблем необхідна вдала соціально-психологічна адаптація, особливо в перехідний період з одного виду діяльності на інший. У нашому випадку це перехід від особливостей шкільного до студентського середовища та навчання. Адаптація виявляється через процес пристосування до соціального середовища, оволодіння певною соціальною роллю та функціями, засвоєння соціальних норм та формування власних установок та ціннісних орієнтацій.

Вчорашні школярі у вищій школі мають зовсім інші для себе умови: нова система отримання та засвоєння знань, спілкування з новим оточенням, вимоги тощо. Суть адаптаційного періоду у вузі полягає в тому, щоб зробити цей природній процес більш інтенсивним та продуктивним і, водночас, менш болісним для студентів і викладачів.

У результаті проведення численних діагностичних процедур вчені отримали можливість виокремити кілька груп труднощів у навчанні студентів-першокурсників [1; 3]. Перша група включає відсутність у першокурсників багатьох спеціальних організаційно-навчальних навичок, необхідних у вузівському навчанні: конспектування лекцій та першоджерел, користування бібліотекою тощо. Сюди ж відноситься відсутність адекватних комунікативних навичок. Маються на увазі, перш за все, особливості спілкування студентів із викладачами. Наступна група включає функціонування вищих психічних процесів, насамперед таких як: довільність та опосередкованість пізнавальних процесів та емоційної сфери [3]. Окрему групу становлять власне особистісні труднощі студентів-першокурсників. Серед них найсуттєвішою є проблема недостатнього самовизначення [2].

З метою вивчення деяких аспектів адаптації студентів молодших курсів до умов нового середовища нами була розроблена анкета на визначення особливостей адаптації студентів до навчання у вузі та проведено опитування 58 студентів в кінці першого семестру навчального року.

В процесі адаптації можна виділити декілька аспектів. Перший з них – дидактичний, що означає оволодіння формами і методами навчання у вузі, вміннями і навичками самостійної розумової праці, вироблення звичок самоосвіти і самоконтролю. Щоб мати уявлення про цей аспект, ми здійснили порівняльний аналіз шкільних атестатів і проміжних атестацій респондентів за такими параметрами як абсолютна і якісна успішність. Результати аналізу показали 100% абсолютну успішність в шкільних атестатах, що закономірно, а також досить високу якісну успішність (77%). Це могло б викликати певний оптимізм, якби результати проміжних атестацій не дали досить низьких показників з цих параметрів. Так абсолютна успішність була на рівні 86%, якісна – 63%. В результаті проведеного анкетного опитування студентів були виявлені деякі проблеми їх адаптації до навчання у вузі.

Так, на питання: "Що заважає якісному засвоєнню Вами навчальних дисциплін?", 23,75% опитаних студентів відповіли, що це – недостатня шкільна підготовка, незважаючи на високу якісну успішність в шкільних атестатах. Частина (28,75%) студентів відповіли, що їм нічого не заважає, 27,5% зазначають невміння відразу пристосуватися до ритму роботи у вузі, 13,75% - небажання працювати, а 6,25% вважають, що якісному засвоєнню навчальних дисциплін перешкоджають взаємовідносини з викладачами (Рис.1).

Рис. 1 Аналіз причин що заважають якісному засвоєнню навчальних дисциплін студентами

Наведені результати досліджень свідчать про те, що потрібно обережно і критично ставитися до оцінок в шкільних атестатах і з перших днів навчання у вузі допомагати студентам якомога швидше пристосуватися до ритму роботи у вузі, позбутися небажання працювати. Неприпустимим є становище, коли на заваді якісного засвоєння навчальних дисциплін стають взаємовідносини між викладачами і студентами. Однак, суб’єктивність сприйняття студентами стосунків у діаді викладач-студент виявляється в перенесенні на значущого дорослого власну нездатність адаптуватися до нових дидактичних вимог і перенесення вимог організації навчального процесу на особистість викладача.

Питання щодо шляхів підвищення якісного засвоєння навчальних дисциплін також пропонувалося в анкеті. Графічні дані з пропозиціями студентів наведені на Рис.2.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Від адаптації до навчальної діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.