План

1. Методологічні засади дидактики.

2. Методи емпіричного і теоретичного дослідження в дидактиці.

3. Метод моделювання у науково-дидактичних дослідженнях.

4. Метод тестів у науково-педагогічних дослідженнях

5. Метод кваліметрії

6. Системний підхід у дидактичних дослідженнях

Перевірте свої знання:

1.Чимає місце аналогія у педагогічних вимірюваннях та у вимірюваннях, наприклад, довжини якого- небудь предмета?

Так Ні

2.Чим відрізняється тестове завдання від звичайного контрольного завдання?

Так Ні

3 Чи є тест інструментом педагогічного вимірювання?

Так Ні

4.Чи є характеристикамитесту валідність та достовірність?

Так Ні

5.Для перевірки розуміння причин селянського руху на Поділлі під керівництвом У.Кармелюка учитель історії запропонував учням таке завдання: Назвіть рокиселянського руху на Поділлі та прізвище його ватажка(перша третина 19-го століття).

Чи є це тестове завдання валідним? Так Ні

6.Учитель запропонував учневі навести приклад кореляційного зв’язку.Той дав такий приклад:

Новий сорт яблук дав приріст врожаю до 60 кг з кожної яблуні.Причому відомо, що в цьому році як і в попередні роки врожайність цього сорту залежала від підживлення яблунь деякими добривами.

Чи розуміє учень суть кореляційного зв’язку?

Так Ні

7.В яких межах може перебувати коєфіцієнт кореляції? Відповідь: від 1 до10.

Так Ні

8.Яка основна функція моделі? Відповідь: функція заміщення –Так Ні

функція доповнення- Так Ні

9.Опишіть галузі знань, у яких метод моделювання використовується найчастіше? Відповідь: педагогіка Так Ні

технікаТак Ні

10. Чи відрізняється спостереження як метод наукового пізнання від звичайного спостереження?

Відповідь: не відрізняється. Так Ні

11. Як Ви розумієте метод компетентних суддів?

Відповідь: Це коли деяка кількість найкращих фахівців з даної галузі знань незалежно один від одного дають відповідь на одне і те ж запитання, або ж висловлюють своє судження щодо певної проблеми.Потім ці відповіді узагальнюються і приходять до певного висновку. Так Ні

12.Проведення дослідної педагогічної роботи та проведення педагогічного експерименту-це одне і те ж?

Так Ні

13. Назвіть труднощі, які виникають при підготовці і проведенні педагогічного експерименту.Одна з них-зрівняння умов роботи в експериментальних та контрольних класах.

Так Ні

14. Яка повна логічна схема педагогічного експерименту? Можлива відповідь:Формулювання проблеми, перевірка гіпотези.

Так Ні

15. Які можливості має метод аналізу і синтезу?Можлива відповідь:аналіз передбачає виділення частин з цілого, а синтез-їх обєднання, тому цей метод досліднику ніякої важливої інформації не дає.

Так Ні

16.Що лежить в основі аналогії ?Можлива відповідь: порівняння і перенесення. Так Ні

17. Які дослідження називають дидактичними?Вони передбачають вивчення залежності результатів навчання від різноманітних чинників.

Так Ні

18.Наведіть приклади педагогічних явищ, процесів, фактів.Наприклад, за свою відповідь учень отримав 10 балів.Що це є:

явище, Так Ні

процес, Так Ні

факт Так Ні

19.Опишіть рух наукового пізнання.Дехто стверджує, що цей рух має такий вигляд: від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики. Це так?

Так Ні

20. Дайте характеристику емпіричного дидактичного знання.Відповідь:Це знання, які отримані на основі спостереження, бесіди, вивчення шкільної документації та ін.. емпіричних методів.

Так Ні

21.Охарактеризуйте теоретичне знання.Відповідь:Знання, що отримані на основі використання теоретичних положень і які мають пояснювальну силу.

Так Ні

22.У чому полягає обмеженість емпіричного знання? Відповідь: Вони не мають пояснювальної сили.

Так Ні

23.. Розшифруйте термін «кваліметрія».Відповідь: Він означає: вимірювання якості.

Так Ні

24 Яким способом можна визначити коефіцієнти засвоєння знань?Відповідь:Потрібно реальну оцінку поділити на максимально можливу.

Так Ні

25. Коли об’єкт і знання про нього можна розглядати як систему? ВідповідьКоли в ньому можна виділити частини, обєднання яких призводить до появи властивості у цілого, якої не мають самі частини.

Так Ні

Виконання тесту в електронному варіанті внести на сторінку кафедри до 20 лютого2015 року.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 30

Безкоштовна робота

Закрити

Сучасні методи науково-педагогічного дослідження

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.