Урок. Живлення, його типи. Поживні речовини. Внутрішньоклітинне, порожнинне травлення. Різноманітність травних систем та їх значення

Мета: ознайомити учнів з будовою та функціями органів травлення; дати поняття внутрішньоклітинного й порожнинного травлення, при­стінкового травлення; показати значення травних залоз та ферментів у травленні; різноманітність травних систем; розвивати в учнів по­няття про органи, системи органів, порожнину тіла; продовжувати формувати поняття про цілісність організму.

Матеріали та обладнання: опорні конспекти, таблиці «Травна система» основних груп організмів.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань про особливості процесів життєдіяльності гетеротрофного організму, органи, системи органів, організм як єдину цілісну систему

На дошці учням написати фрагменти опорного конспекту.

1. Порожнина тіла, її значення в процесі обміну речовин (первинна, вторинна, змішана).

2. Скласти таблицю:

Системи органів Значення

3. Пояснити схему опорного конспекту «Організм — цілісна система».

Визначення проблеми

Організм діє, як єдина цілісна система. Яке місце в ній займає трав­на система? Яка будова, функції цієї системи органів відповідають ос­новним вимогам обміну речовин у різноманітних організмах?

II. Вивчення нового матеріалу

1. У формі бесіди можна встановити, що таке поживні речовини й продукти харчування, показати відмінність між ними.

2. Живлення, його типи

Учитель нагадує учням, що всі організми за типом живлення ділять на дві групи: автотрофні й гетеротрофні.

Заповнити схему:

3. Типи травлення

Дати поняття про травлення, його типи. Травлення — сукупність про­цесів, що забезпечують механічне подрібнення та хімічне розщеплення харчових продуктів на компоненти, які всмоктуються та беруть участь в обміні речовин.

Внутрішньоклітинне травлення — субстрат — надходить у клітину, де розщеплюється ферментами цитоплазми або за участі лізосом, а також у травних вакуолях (піноцитоз, фагоцитоз) одноклітинних та нижчих ба­гатоклітинних організмів.

Зовнішньоклітинне травлення — ферменти, що синтезуються в кліти­нах, виділяються в зовнішнє середовище та розщеплюють речовини на значній відстані від клітин, які декретують їх (кишковопорожнинні, кільчасті черви, ракоподібні, хордові, крім ланцетника).

Вищі багатоклітинні — порожнинне травлення.

Пристінкове, або мембранне, травлення — ферменти, що знаходяться на клітинній мембрані. У більшості високоорганізованих тварин такі процеси протікають на поверхні травних клітин.

4. Загальний план будови органів травлення. Дати поняття про ос­новні відділи травного каналу й органи, що там розташовані.

Показати різноманітність будови травної системи в різних система­тичних групах.

5. Залози й ферменти

Основні процеси травлення проходять за рахунок ферментів. Вони утворюються в залозах. Дати поняття про основні травні залози, внутріш­ню та зовнішню секреції (слинні, підшлункові, кишкові, печінка).

III.Узагальнення

Будь-який організм як єдина цілісна система. Показати, яке місце в ній займає травна система на рівні одно- та багатоклітинних організмів.

IV.Висновки

Для забезпечення життя організм має одержувати поживні речови­ни й кисень. Вони зазнають змін. Утворюється енергія, органічні речо­вини, необхідні для життєдіяльності.

V.Домашнє завдання

§ 3, конспект.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 3

Безкоштовна робота

Закрити

Урок. Живлення, його типи. Поживні речовини. Внутрішньоклітинне, порожнинне травлення. Різноманітність травних систем та їх значення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.