Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЛІ МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНИХ ІГОР В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ.. 5

1.1 Суть і значення ігрової діяльності на уроках музики у початкових класах  5

1.2. Музично-дидактичні ігри як засіб розвитку музичних здібностей молодших школярів  13

РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ІГОР. 21

2.1. Методики роботи з музично-дидактичними іграми. 21

2.2. Особливості  використання ігор на різних етапах уроку музики. 29

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ДОДАТОК 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Одним з важливих завдань всебічного розвитку сучасної дитини є виховання музичної культури. Сприйняття музики - складний процес, що вимагає від людини уваги, пам'яті, розвиненого мислення, різноманітних знань. Тому необхідно навчити дітей розумітися в особливостях музики як виду мистецтва, свідомо акцентувати їх увагу на засобах музичної виразності (темп, динаміка і т. д.), розрізняти музичні твори по жанру, характеру.

У педагогічній практиці з цією метою все частіше стали застосовувати музично-дидактичні ігри, які, впливаючи на дитину комплексно, викликають у неї зорову, слухову і рухову активність, тим самим, розширюючи музичне сприйняття в цілому.

Музичне мистецтво надає безперечну дію на особистість дитини вже в молодшому шкільному віці. Для того, щоб вона виконувала свою соціальну функцію, необхідний розвиток музичного сприйняття, якому додається універсальна роль, оскільки воно пов'язане зі всіма видами музичної діяльності дітей.

Проблема пошуку нових шляхів використання гри у навчально-виховному процесі молодших школярів в умовах сьогодення стоїть особливо гостро. До цієї проблеми звертаються багато педагогів-науковців, такі як: В.І.Махров, В.А.Коваленко, В.В Гуркова.

Вітчизняні психологи С.Л. Рубінштейн, Л.С. Виготський, А.Н.Леонтьєв, Д.Б. Ельконін внесли вагомий внесок у розробку теорії дитячих ігор, показавши їх соціальний характер, і роль у вихованні. Найбільш ефективний розвиток дітей через ігри досягається при поєднанні ігрової діяльності з навчанням. Особлива відповідальність покладається на уроки музики, де педагогічні прийоми, спрямовані на забезпечення єдності емоційного й раціонального в навчанні, що значно підвищують ефективність розвитку творчої особистості. Тому формувати у молодших школярів навички музичного сприймання, творчого натхнення - актуальне завдання музичної педагогіки.

Актуальність темивизначається необхідністю теоретичної і практичної розробки питань, пов'язаних з музичним вихованням дітей в певній системі, з урахуванням вікового аспекту і послідовності залучення дітей до цілісного і диференційованого сприйняття музики. Засвоєні на уроках музики правила і ігрові дії музично-дидактичних ігор можуть бути перенесені дітьми в їх самостійну діяльність. Але для цього необхідно розробити поетапний шлях формування способів самостійних дій. Успішність реалізації цього завдання в значній мірі залежать від якості дидактичних ігор, що моделюють основні властивості музичних звуків.

Предмет дослідження. Особливості використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва у початкових класах.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження виступає процес використання музично-дидактичних ігор в процесі виховання молодших школярів.

Мета дослідження.Обґрунтувати систему музично-дидактичних ігор для розвитку музичних здібностей і розробити методику освоєння цих ігор на уроках музичного мистецтва учнями початкових класів.

Завдання дослідження:

- охарактеризувати роль музично-дидактичних ігор у процесі музичного виховання дітей;

- розробити систему музично-дидактичних ігор для забезпечення гармонійного розвитку молодших школярів;

- дати методичні рекомендації до використання системи музично-дидактичних ігор та можливості впровадження їх в практику шкільних установ.

При розв'язанні поставлених питань використовувались методи дослідження: вивчення і аналіз літературних джерел та учбово-методичної документації, спостереження за творчою діяльністю учнів, педагогічний експеримент, узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичного і практичного), висновків та списку використаної літератури. 

Закрити

Музично-дидактичні ігри як засіб розвитку музичних здібностей дітей

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.