Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ.. 5

1.1. Особливості музичного сприймання дітей. 5

1.2. Основні підходи до процесу музичного сприймання. 8

РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК МУЗИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 16

2.1. Особливості розвитку музичного сприйняття у молодших школярів. 16

2.2. Методи розвитку музичного сприймання в процесі слухання й аналізу музики  24

2.3. Розвиток сприйняття музики на хорових заняттях. 28

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ВСТУП

Музичне виховання відіграє важливу роль у духовному становленні особистості людини. «Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї, - писав видатний український педагог В.Сухомлинський.- Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури». Ці слова педагога-гуманіста конкретизують його думку про музичне виховання як першооснову у вихованні людини.

Виховання музикою має найточніший, найдоцільніший вплив на розвиток духовного світу кожного школяра, пов’язується із його загальним розвитком, здійснюється у контексті становлення цілісної особистості.

Учитель має розвинути чутливість учнів до музики, ввести їх у світ добра й краси, допомогти відкрити в музиці животворне джерело людських почуттів і переживань, виховати здатність до активної різнобічної діяльності, формувати ціннісно-орієнтаційне становлення до музичного мистецтва, сприяти розвитку художньо-творчих здібностей дітей. Успішне вирішення цих завдань сприятиме досягненню мети музичного виховання: формування у школярів музичної культури як важливої і невід’ємної частини їхньої духовної культури.

Музичне сприймання — основний вид музичної ді­яльності, оскільки саме воно передує всім іншим. Навіть коли діти на уроках зайняті здебільшого хо­ровим співом, то перш ніж розучувати пісню, її треба сприйняти.

Сприймання музики в педагогічній науці розуміється як естетичне осягнення музичного явища в єдності його змісту й форми. Це, насамперед, осягнення художніх образів му­зичного твору й виражених у ньому емоцій і почуттів.

Поряд з терміном «сприймання музики» вживають слово­сполучення «слухання музики», яке використовують у двох значеннях: як синонім сприймання музики і як компонент уроку музики (на відміну від співів). Втім, якщо його засто­совують у другому значенні, все одно воно «вбирає в себе» й перше.

Отже, сприймання і слухання — не одне й те саме, але в методиці музичного виховання обидва поняття вживають як ідентичні. Далі слухання музики розглядатимемо як цілеспря­моване сприймання.

Мета курсової роботи - дослідження музичного сприймання молодших школярів та особливостей його розвитку.

Об’єкт дослідження: чуттєво-пізнавальна сфера особистості.

Предмет дослідження: музичне сприймання дітей молодшого шкільного віку.

Завдання дослідження:

-Дослідити особливості сприймання музичних творів учнями початкових класів;

-Окреслити загальні умови успішного розвитку музичного сприймання молодших школярів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Музичне сприймання і особливості його розвитку молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.