Казка як засіб формування елементарних математичних уявлень у дошкільному дитинстві

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичне обґрунтування проблеми. 5

1.1. Значення та завдання формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку  5

1.2. Послідовність формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку. 8

1.3.  Казка  як засіб навчання та виховання дітей дошкільного віку. 29

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження. 33

2.1. Виявлення рівня сформованості уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку  33

2.2. Використання казки у формуванні уявлень про лічбу. 36

2.3.  Аналіз результатів дослідження. 38

Висновок. 40

Література. 42

Додатки. 44

Вступ

Прийняття Верховною Радою України Закону «Про дошкільну освіту» та підписання його Президентом дає новий імпульс розвитку дошкільної освіти.

Величезну роль в розумовому вихованні і в розвитку інтелекту грає математика.

Математика необхідна величезному числу людей різних професій. У ній закладені величезні можливості для розвитку мислення дітей, в процесі їх навчання з найранішого віку.

Працюючи в дошкільному навчальному закладі вихователь виконує такі педагогічні завдання: розвивати у дітей пам'ять, увагу, мислення, уяву, оскільки без цих якостей немислимий розвиток дитини в цілому. Математика - це могутній чинник інтелектуального розвитку дитини, формування його пізнавальних і творчих здібностей. Від ефективності математичного розвитку дитини в дошкільному віці залежить успішність навчання математиці в початковій школі.

З погляду сучасної концепції дошкільної освіти, дітей слід навчати не лише обчислювати, вимірювати, розрізняти геометричні фігури, орієнтуватись у часі і просторі, а й учити логічно мислити, розвивати творчі здібності, пізнавальні інтереси.

У «Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні» акцент зроблено на логіко-математичному розвитку дошкільнят, тобто йдеться про якісні зміни, які відбуваються з розвитком уміння здійснювати математичні та логічні операції, а саме: класифікацію, серіацію, вимірювання та обчислення.

Психолого-педагогічні дослідження (Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов, Л.В.Занков, Л.А.Венгер) свідчать про значно більші, ніж вважалося досі, розумові можливості дітей у процесі навчання, в тому числі у процесі навчання математики.

Серед різноманіття сучасних засобів навчання і виховання важливу роль відіграє казка.

Казка як своєрідний жанр народної та літературної творчості посідає значне місце у фольклорі всіх країн світу. Як зазначив В. Гнатюк "казки належать до найдавніших витворів людського духу і сягають у глибину таких далеких від нас часів, якої не досягає жодна людська історія". Казка – невід’ємна складова народної педагогіки. "Казка, гра, фантазія, - пише В.О. Сухомлинський, – животворне джерело дитячого мислення, благородних почуттів і прагнень… Через казкові образи в свідомість дітей входить слово з його найтоншими відтінками… Під впливом почуттів, що породжені казковими образами, дитина вчиться мислити словами. Діти знаходять велике задоволення у тому, що їхня думка живе у світі казкових образів, в них – перший крок від яскравого, живого, конкретного до абстрактного".

Отже, недослідженість проблеми впливу казок на математичний розвиток дошкільників обумовили вибір теми дослідження.

Мета даної курсової роботи – довести, що казка ефективний засіб формування уявлень про лічбу у дошкільному дитинстві.

Завдання:

- розглянути позиції відомих педагогів щодо проблеми дослідження;

- визначити особливості формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку;

- дослідити, як працює казка у якості засобу формування уявлень про лічбу;

- визначити педагогічні особливості використання казок на заняттях формування елементарних математичних уявлень у ДНЗ.

Обєкт дослідження – процес формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – використання казки як засобу у формуванні уявлень про лічбу.

Закрити

Казка як засіб формування елементарних математичних уявлень у дошкільному дитинстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.