Інноваційні технології навчання та розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

ВСТУП.. 3

ОСНОВНА ЧАСТИНА.. 5

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ.. 5

1.1. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови. 5

1.2. Інтерактивні технології навчання у системі розвитку комунікативних умінь і навичок  14

2. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.. 19

2.1. Підвищення зацікавленості та мотивації навчання учнів 5 – 6 класів на уроках української мови через використання ігрових завдань та інтерактивних технологій  19

2.2. Методика використання інтерактивних технологій на різних етапах уроку української мови. 25

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 35

ВСТУП

Педагогічні інновації пов'язані сьогодні із застосуванням інтерактивних (від англ. Inter - взаємний, act - діяти) методів у навчальній та виховній діяльності вчителя, в управлінській діяльності керівника навчального закладу. «Інтерактивний» означає: здатність взаємодіяти в процесі бесіди, діалогу з чимось (комп'ютером), або кимось (людиною). Отже, інтерактивне навчання - це насамперед діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня.

Основні характеристики інтерактивну, передусім - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Вона передбачає конкретні завдання. Одне з них - створення комфортних умов навчання, за яких кожен учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність. Це робить продуктивним і сам процес навчання. Суть інтерактивного навчання: навчальний процес організований так, що всіх учасників залучено до процесу пізнання, формування висновків, створення певного результату, де кожен робить індивідуальний внесок, обмінюється знаннями, ідеями, способами діяльності.

Відбувається цей процес в атмосфері доброзичливості та взаємопідтримки. Це дозволяє не тільки отримати нові знання, а й розвиває пізнавальну діяльність, переводить її в більш високі форми кооперації та співробітництва.

Актуальність дослідження: інтерактивне навчання дозволяє розв'язати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного. Використання інтерактиву знімає нервове напруження, дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання.

Мета курсової роботи: показати використання інноваціних технологій на уроках рідної мови.

Основні завдання:

1. характеристика теоретичного матеріалу досліджуваної теми (що таке інноваційні методи навчання, хто займався дослідженням даних методів);

2. методичні рекомендації для ефективної організації навчального процесу з рідної мови засобами інтерактивних технологій.

Оскільки дана тема, враховуючи зміни в освітньої парадигми в нашій країні, є практично новою, то цей фактор найбільше вплинув на вибір теми дослідження.

Слід відмітити, що основними дослідженнями, на які ми спиралися в курсовій роботі є теоретичні розробки О. Біляєва, А. Гуревича, Т. Дрозд, С.Єрмоленка, M. Пентилюка, А. Стріхи та ін.

Отже, основою для написання роботи стало практичне вивчення застосування інноваційних технологій на уроках рідної мови, а також декількох публікацій періодичних виданнях.

Закрити

Інноваційні технології навчання та розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.