Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 69

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей сюжетно-рольових ігор   5

1.1. Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини, класифікація дитячих ігор 5

1.2. Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці 9

1.3. Сюжетно-рольові та театралізовані ігри, як засоби підготовки дитини до школи  12

Розділ 2. Аналіз використання сюжетно-рольових ігор 24

2.1. Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей 24

2.2. Методичні рекомендації щодо використання ігор 27

2.3. Реальна картина використання гри у практиці підготовки дошкільнят до школи  34

Висновки 40

Література 42

Додатки 

Вступ

Актуальність теми дослідження. Гра – це спонтанна, природжена, повна радості своєрідна діяльність дитини, яка відбувається не заради якої-небудь зовнішньої мети, а для власного задоволення, для елементарної дії.

Інші доповнення гри – вільна, добровільна, необмежена умовами, неповторна, з непередбаченим закінченням, з можливими змінами в процесі гри, вигадана, творча діяльність дитини.

Гра не є пустою забавою, це зміст життя дитини, її творча діяльність, потрібна для її розвитку. У грі дитина живе і сліди цього життя глибше залишаються в ній, ніж слід дійсного життя. В ігровій ситуації дитина здійснює свої бажання, свої ростові потреби, нейтралізує свої емоційні конфлікти.

У неї розвивається фізична сила, моторні вміння, швидкість і точність рухів, координація. У грі її учасники вчаться думати, працювати, творити, набуває досвід в різних ігрових ситуаціях і навіть такий, що допоможе в різних життєвих ситуаціях.

У грі дитина вчиться не лише швидко спостерігати, але й успішно діяти, критично думати й оцінювати те, що кругом неї діється. Особливо сприятливим для цього середовищем є організовані ігри з правилами, в яких гравці вчаться змагатися, перемогти в ситуаціях якими регулюють правила. Гравці вчаться також контролювати свої бажання, критично оцінювати дійсні обставини гри, додержуватися її правил, що є дуже важливим для морального виховання. В ігрових ситуаціях відбуваються зміни, у гравців формується їхня особистість, їхній характер, розвиваються суспільні риси, як чесна гра, дружнє ставлення один до одного, намагання бути щораз кращим.

Гра творить місток до дійсності, сприяє усуспільненню дитини, її підпорядкуванню ігровій спільності з тенденцією дати особистий вклад для успіху групи.

Психологічний розвиток дитини, формування її особистості є процесом засвоєння нею суспільного досвіду, виробленого людством і зафіксованого в продуктах його матеріальної і духовної культури.

З допомогою різних видів діяльності реалізуються взаємовідносини дитини з об'єктивною дійсністю. Тому від змісту і характеру діяльності й залежить надбання дитиною конкретних властивостей, її психологічний розвиток.

Давно помічено, що людина, яка в дитинстві достатньою мірою не залучалась до гри, в дорослому житті виявляє нестачу певних необхідних їй якостей і умінь.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єкт дослідження – є система виховання в Україні на сучасному етапі.

Предмет дослідження – особливості сюжетно-рольових ігор у підготовці дитини до школи.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей сюжетно-рольових ігор у підготовці дитини до школи.

Мета роботи зумовлює виконання таких завдань:

–визначити теоретичні засади дослідження особливостей експериментів з ролями в процесі сюжетно-рольових ігор;

–здійснити аналіз використання сюжетно-рольових ігор.

Методологічну базу дослідження складають праці видатних вчених: Берна Е., Больховітінова В., Виготського Л., Генкіна Д., Обертинської А. та ін. Частину матеріалів дослідження було отримано методом спостереження за дітьми дошкільного віку в процесі гри.

Методи дослідження. Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження, бесіда.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків.

Закрити

Сюжетно-рольові ігри

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.