Навчання техніки виконання верхньої та нижньої прямих подач на уроках фізичної культури в середній ланці

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВОЛЕЙБОЛУ, ЯК ЗАСОБУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Зміст уроків волейболу у середніх класах загальноосвітньої школи 5

1.2. Особливості вивчення окремих елементів волейболу 10

1.3. Загальні принципи навчання техніці виконання елементів волейболу 12

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ НАВЧАННЯ ВИКОНАННЯ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ ПРЯМИХ ПОДАЧ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 15

2.1. Подача м’яча у волейболі, її різновиди та техніка виконання 15

2.2. Методика навчання виконання подачі м’яча 21

2.3. Розроби уроків фізкультури з навчання техніки подач у волейболі 26

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

ВСТУП

Актуальність дослідження. Волейбол в нашій країні є одним з наймасовіших засобів фізичного виховання. Великий вибір фізичних вправ i методів їх застосування, що складають зміст волейболу, дозволяє цілеспрямовано впливати на розвиток всіх основних функцій організму залежно від рухових можливостей тих, хто ним займається. Великий діапазон використання засобів i методів волейболу робить його доступним людям різного віку, роду діяльності i фізичної підготовленості.

За допомогою волейболу найбільш успішно вирішуються завдання гармонійного фізичного розвитку, оскільки в його розпорядженні є найрізноманітніші вправи, що сприятливо діють на різні відділи рухового апарату, на всі м’язові групи людини.

Волейбол є однією з основних i невід’ємних частин змісту уроків фізичної культури i факультативних занять, фізкультурно-оздоровчих заходів i спортивних розваг в режимі шкільного дня, позакласної роботи з фізичного виховання школярів.

Серед технічних прийомів, без яких неможлива успішна змагальна діяльність, особливе місце займають подачі. Високий рівень володіння подачами може відразу принести команді очки або прийом м'яча після подачі буває настільки ускладнений, що противник позбавлений можливості ефективно здійснювати нападаючі дії. А це полегшує команді, що подавала організацію захисних дій.

Подача - єдиний технічний елемент, виконання якого повністю залежить від гравця, а не визначається ігровою ситуацією і взаємодією з партнерами або противником. У певному сенсі, можна сказати, що подаючий гравець володіє м'ячем - він сам вибирає місце подачі, спосіб її виконання і вирішує, куди направити м'яч. Ця обставина пред'являє найвищі вимоги до технічного виконання подачі.

На жаль, в умовах загальноосвітньої школи навчання подачі приділяється недостатня увага. Більшою мірою це пояснюється тим, що вчителі фізичної культури самі не володіють досконало технікою волейболу і дуже рідко вносять позитивні зміни в методику навчання волейбольним прийомам.

Тому вивчення і вдосконалення методики навчання волейбольних подач, є важливим завданням не тільки для тренерів спеціалізованих шкіл, а й для вчителів загальноосвітніх шкіл.

Об’єкт дослідження – навчання учнів середньої ланкиподачі м’яча на уроках фізичного виховання.

Предмет дослідження: організація процесу навчання техніки виконання верхньої та нижньої прямих подач на уроках фізичної культури.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати методику та послідовність навчання виконання учнями верхньої та нижньої прямих подач у волейболі на уроках фізичної культури в середніх класах загальноосвітньої школи.

Для досягнення поставленої мети, слід вирішити наступні завдання:

Проаналізувати літературу, щодо організації і проведення занять волейболом.

Розкрити значення уроку волейболу для дітей шкільного віку.

Визначити загальні принципи навчання техніці виконання елементів волейболу.

Окреслити методику та послідовність навчання виконання верхньої та нижньої прямих подач на уроках фізичної культури в ЗОШ.

У роботі було використано такі методи дослідження, як аналіз літературних джерел, методи порівняння, узагальнення, класифікації та систематизації теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Навчання техніки виконання верхньої та нижньої прямих подач на уроках фізичної культури в середній ланці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.