Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 24

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЧИСЛІВНИК ЯК САМОСТІЙНА ЧАСТИНА МОВИ 4

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ В УСНІЙ НАРОДНІЙ 7

ТВОРЧОСТІ 7

2.1. Багатозначність найбільш уживаних числівників у фольклорі 7

2.2. Прислів'я і приказки з числівниками 10

2.3. Українські загадки з числівниками 13

2.4. Числівники у світі казок 15

ВИСНОВКИ 19

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20

ДОДАТКИ 21

ВСТУП

Числівникналежить до своєрідних частин мови. Він пов’язаний з категорією кількості як однією з найголовніших властивостей буття, з фундаментальними здобутками людської думки в пізнанні кількісних співвідношень, з одного боку, і периферійиними граматичними ознаками – з іншого.

Числівники виявляють велику типологічну спільність у всіх слов’янських мовах, в інших індоєвропейських мовах і в багатьох мовах світу. Передовсім їм притаманна чітка і послідовна організація. Вона виявляється в тому, що числівникові слова розташовуються в ряд, де кожний наступний числівник позначає число, більше за попереднє на одиницю.

Числівники найтісніше пов'язані з іменниками, відбиваючи кількісні вияви предметів і внаслідок такої взаємодії зазнаючи нівеляції своїх морфологічних категорій.

У числівниках спостерігаємо семантико-граматичну суперечність — безперечну значеннєву вагу, а отже, найочевиднішу необхідність у мовній системі й меншу граматичну «озброєність» порівняно з іншими іменними (іменником і прикметником) частинами мови.

Числівник як частина мови є досить продуктивним елементом різних мовних стилів. Не останнє місце посідає ця частина мови і в художньому стилі: у різних його родах і жанрах, зокрема й фольклорі.

Загадки, прислів'я і приказки - давня форма усної народної творчості. Вони передають ставлення людей до навколишнього світу, висловлюють мудрість, накопичену століттями. Чималу роль у формуванні цих фольклорних жанрів відіграють цифри.

В українському мовознавстві дослідженням використання числівників у фольклорі займалися О. Аргуткіна, Г. Віва, О. Кедровський, О. Кубрякова та ін.

Мета роботи – розглянути числівники у фольклорі, з’ясувати, з якою метою їх вжито, розкрити їх значення у тексті.

Закрити

Використання числівників у фольклорі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.