Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОНОВЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 5

1.1. Концептуальні засади реформування середньої освіти 5

1.2. Пріоритети розвитку української школи в умовах модернізації освіти 9

1.3. Особливості навчально-виховного процесу в закладах нового типу 16

1.4. Сучасні тенденції управління загальноосвітнім навчальним закладом 35

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43

ДОДАТКИ 45

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Динамічні зміни, що відбуваються сьогодні у суспільному житті нашої країни, суттєво впливають на стан освіти та діяльність навчальних закладів, функціонування та розвиток яких залежить від сукупності факторів впливу.

Освіта переходить на нову структуру та зміст, що потребує створення принципово нових моделей управління, які дозволяють опрацьовувати цілісну концепцію освітньої практики з урахуванням особливостей і можливостей конкретного навчального закладу. Реформування передбачає інноваційні підходи до удосконалення функцій та методів керівництва, впровадження нової етики стосунків, заснованих на партнерстві.

Сучасні тенденції розвитку системи освіти спрямовані на створення цілісної педагогічної системи, компоненти якої взаємозалежні й спрямовані на високий рівень навчання, розвиток та виховання молоді. Це потребує від загальноосвітнього навчального закладу використання прогресивних інноваційних технологій, які забезпечать кожній дитині можливість виявити себе як особистість, а кожному вчителеві - знайти ефективні методи роботи. Тому й адміністрації загальноосвітнього навчального закладу потрібні нові підходи до здійснення управлінської діяльності та прийняття виважених рішень.

Досліджувана тема знайшла відображення у працях Г. Єльникової, В. Маслова, Л. Калініної, Л. Карамушки, О. Касьянової, в яких розглядаються тенденції управління навчальними закладами.

Метою курсової роботи є аналіз сучасних тенденцій управління загальноосвітніх навчальних закладів, оскільки нові умови, у яких функціонують навчальні заклади, вимагають сучасних підходів до організації їх діяльності, більш ефективного й гнучкого управління.

Мета курсової роботи зумовлює вирішення таких завдань:

здійснити аналіз наукової літератури з означеної проблеми;

дослідити концептуальні засади реформування середньої освіти;

визначити основні пріоритети розвитку української школи в умовах модернізації освіти;

розглянути особливості організації навчально-виховного процесу в закладах нового типу, зокрема у гімназії, ліцеї, колегіумі;

обґрунтувати сучасні тенденції управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Об’єкт дослідження – заклади „нового” типу.

Предмет дослідження – організація навчально-виховного процесу в закладах нового типу.

Для дослідження даної проблеми, нами використовувався комплекс методів науково-педагогічного дослідженнявивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження, аналіз, синтез, узагальнення, класифікація та систематизація теоретичних даних.

Теоретичне значення дослідження полягає в розробці основних засад управління та організації навчально-виховного процесу, його змістових, технологічних та організаційних компонентів, в умовах реформування закладів освіти.

Практичне значення. Запропоновані підходи дозволяють керівникам навчальних загальноосвітніх закладів створити необхідні умови для практичної реалізації основних напрямків і модернізації навчально-виховного процесу, впровадження системного підходу до керівництва педагогічним колективом в умовах реформи школи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Трансформація сучасних закладів освіти - управлінський аспект

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.