Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

1. Сутність патріотичного виховання як сучасного педагогічного процесу 5

2. Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку 7

3. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами краєзнавчого матеріалу 12

4. Охорона праці гувернера 21

Висновки 25

Список використаної літератури 27

Додатки 29

Вступ

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах в нашій країні зростають вимоги до виховання і навчання підростаючого покоління. Так, однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

Одним з основних напрямів патріотичного виховання дітей дошкільного віку визначено краєзнавство – тобто вивчення історичних, географічних, культурних особливостей рідного краю. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, сповідуючи історичний підхід до патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, українознавчі краєзнавчі напрями.

Святе відчуття Батьківщини і рідної землі починається саме з рідного краю, свого села чи міста, вулиці, своєї домівки, де людина народилась і виросла, де пройшло її дитинство. Вони передаються з покоління в покоління з молоком матері, мелодією народної пісні, поетикою рідної мови.

Поєднуючи в собі навчально-пізнавальну, пошуково-дослідницьку і суспільно-корисну діяльність дітей, краєзнавство володіє великим виховним потенціалом. Це зумовлено насамперед тим, що природа, суспільне життя і праця, економіка, культура, історичне минуле рідного краю – невичерпні джерела пізнання, формування національної свідомості і світогляду особистості, її всебічного і гармонійного розвитку на основі сприйняття навколишнього.

Отже, тому обрана тема є дуже актуальною для сьогодення.

Патріотичне виховання дошкільників розглядалося у роботах Т.С. Комарова, Т.А. Ротанова, В.І. Логінова, Т.З. Бабаєва, Н.А. Ноткіна, О.Л. Князєва, М.Д. Маханєва, Е.В. Пчелінцева; Л.Е. Ніконова, Е.І. Корнєєва, які роблять акцент на залучення дітей до культурної спадщини народу. Дослідники С.А. Козлова і Т.А. Кулікова пропонують одним з рішень проблеми виховання патріотизму дітей-дошкільників пізнання ними Батьківщини.

Об’єкт дослідження – патріотичне виховання як основа сучасного виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку засобами краєзнавства.

Мета роботи – теоретично дослідити особливості використання краєзнавства як засобу патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку.

Завдання роботи обумовлені її метою:

- проаналізувати науково-методичну літературу з даної теми;

- розкрити сутність патріотичного виховання як сучасного педагогічного процесу;

- розкрити шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

- визначити особливості патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами краєзнавчого матеріалу;

- описати методику формування системи патріотичного виховання дітей засобами краєзнавчої роботи.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз педагогічної, методичної та наукової літератури, методи класифікації, узагальнення та систематизації теоретичних даних; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрити

Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.